Portföljgaranti

När ni som företagskund har tecknat portföljförvaltningen Fortum Smart via telefon ger vi er en Portföljgaranti i 6 månader från leveransstart. Portföljgaranti innebär att vi garanterar att ert elpris med Fortum Smart kommer vara lägre än vårt rörliga elpris. (Gäller årsförbrukning upp till 50 000 kWh). Detta gäller endast för kunder där det i avtalet står att det ingår portföljgaranti.

Hur fungerar en portföljförvaltning?

Här berättar vår portföljexpert Urban Lövström hur ett portföljförvaltat elavtal fungerar.

Läs mer här