Blogg

Vad händer för företag om det blir elbrist i Sverige?

18 augusti 2022, 10:42

Elledningar mot rosa himmel

Vi har den senaste tiden kunnat läsa i media om en eventuell elbrist i Sverige och att vissa delar i landet kan komma att drabbas av nedsläckningar under hösten och vintern. Men hur stor är sannolikheten att detta ska ske och vad innebär det för Sveriges företag?

En kort sammanfattning av elmarknaden

Sverige har historiskt sett haft mer elproduktion än vad konsumenter och företag faktiskt använder. Utbudet är alltså större än efterfrågan. Problemet är att transportera elen långa sträckor, framför allt från norr till söder.

Sverige är indelat i 4 elområden, från SE1 i norr till SE4 i söder. Grafen nedan visar på hur många procent av elproduktionen och elkonsumtionen som sker i de olika elområderna.

SE3, där bland annat Stockholm ligger, har störst konsumtion av el men den egna produktionen i området räcker inte till. Därför måste man importera från de andra områdena.

Sverige har aldrig hamnat i en effektbrist på grund av att vi alltid har kunna stötta ett underskott genom import från närliggande elområden och länder. Det som gör att vi ser en större risk i år är för att våra europeiska grannars egna situation har försämrats så att de själva kanske har effektbrist samtidigt som Sverige och vi kan därför inte stötta varandra. Det är fortfarande en låg risk men den låga risken har ändå ökat till en nivå vi inte sett förut.

Vad händer om det blir elbrist?

Om det faktiskt skulle bli elbrist i Sverige skulle troligtvis tre saker ske.

  1. Dagen innan elbrist uppstår kommer förmodligen buden på att köpa el för nästkommande dag överskrida tillgången. Priserna kommer rusa vilket förmodligen gör att vissa aktörer beslutar att dra ner eller helt stänga av sin förbrukning. Om detta sker kan det rädda situationen och vi slipper en tvingad nedsläckning.
  2. Om ovan inte räcker kommer reservkraft att startas upp, som oljekraftverket i Karlshamn. Andra länder kommer också tillfrågas om extra kraft som vi i Sverige får köpa in.
  3. Om varken priser eller reservkrafter kan undanröja effektbristen kommer lokala nät att få koppla ifrån icke samhällskritisk förbrukning enligt respektive nätområdes energiplan tills vi kommer i balans igen.

Svenska Kraftnät är de som ansvarar för att vi har balans i elsystemet. Om de ser att en obalans verkar uppstå kommer de ge beslut till regionnäten om en frånkoppling. När dessa får en beordran från SvK om att frånkoppla ska det finnas en gemensam plan med kommunen om vilka elledningar som ska kopplas bort, en prioriteringsordning. Detta för att i största utsträckning skydda samhällskritiska verksamheter. En beordran om frånkoppling skulle mest troligtvis inte gälla ett helt nätområde utan delar i ett eller flera nät.

Hur länge en nedsläckning eller frånkoppling är beror på hur mycket el som saknas, så det kan vara från ett par minuter till flera timmar. Vem som kommer påverkas kan vi som elleverantör tyvärr inte svara på. Om ni känner er oroliga och vill veta kan ni kontakta er kommun som ska ha en energiplan med en prioriteringslista över vems förbrukning de måste stänga av. Störst risk för eventuella nedsläckningar är i SE3 och SE4.

Vad behövs för att slippa elbrist och nedsläckningar?

På kort sikt

  • En regnig och blåsig höst och vinter skulle göra att elproduktionen håller sig på en stabil nivå.
  • Företag kan ta ansvar att bli mer energieffektiva och minska sin förbrukning och/eller styra sin förbrukning.

På lång sikt

  • En lösning på att transportera el längre sträckor.
  • Bygga ut elproduktionen eller lagringsmöjligheter i framförallt SE3 och SE4 (södra Sverige).

Låt oss ringa upp dig så berättar vi mer.

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.
Jag godkänner att mina data samlas in med detta formulär. De samlade uppgifterna (namn, epost, telefonnummer och övriga kommentarer ) används för att hantera ditt ärende. Läs mer om Fortums sekretesspolicy.