Svar på de frågor vi inte hann besvara i webinaret

01 september 2023, 07:00

Tack för att ni deltog i vårt webinar och ställde så många bra och relevanta frågor. Här har vi samlat de frågor som vi inte hann besvara under själva webinaret.

Kan jag få presentationen så att jag kan dela den med mina kollegor? 

Här kan ni ladda ner presentationen som en PDF.

Vara eller icke vara för våra elprisområden?

Det är två delar. Den politiska där det går att ta bort prisskillnaden genom att staten står för omfördelningskostnaden. Där vet vi tyvärr inte om man ser på den möjligheten eller ej. Den andra är att överföringskapaciteten ökas så mycket att elen kan förflyttas obehindrat mellan norr och söder. Det ser inte troligt ut att det kommer på plats i någon nära framtid om det ens går att få en perfekt överföring. Däremot kan det bli både färre eller fler prisområden där områden nära varandra inte har så stor skillnad i pris. Till exempel skulle vi kunna slå ihop SE1 med SE2 och SE3 med SE4. Det kan ske snabbare.

 

Om vi här i norr ska möta industrins krav på mer el så behövs samtliga energikällor (vatten, vind, sol, vätgas, kärnkraft) för att vi ska klara av den gröna omställning för hållbara samhällen. Är alla egentligen medvetna om de utmaningar/möjligheter som förväntas?

Nej, förmodligen inte. Inte ens elmarknaden är på det klara helt med hur det kommer bli i norr med den enorma planerade utbyggnaden av förbrukning. Som det ser ut blir Sverige nettoimportör om inte vi bygger ut mer produktion och det kommer då behövas i alla prisområden eller att överföringskapaciteten förbättras tillsammans med ny kraftproduktion.

 

Vad ska man tänka om Fortums portföljerbjudandet?

Vår portföljförvaltning har som mål att erbjuda ett skydd mot pristoppar genom att våra portföljförvaltare handlar el när förhållandena är gynnsamma.

 

Kommer Fortums portfölj alltid/oftast lyckas slå det rörliga Nordpol?

Vi erbjuder olika portföljer för olika kundsegment, där portföljerna kan ha lite olika strategier. Den portfölj vi visade under webinaret riktar sig till våra större kunder, och historiskt sett har den portföljen presterat bra gentemot spotmarknaden. Men det finns ingen garanti för att utfallet även framåt slår spotpriset, vid stora prisfall kan priset bli högre än spotpriset.

 

Hur kan regeringen tänkas påverka? Får en storkund med Fortums portfölj också ta del av fördelar som eventuella uppstramande åtgärder som regeringen kan tänkas komma med?

Vi har tyvärr ingen ytterligare information gällande regeringens tilltänkta stödpaket men kommer att återkomma så fort vi får ta del av informationen.

 

Har ni någon graf som visar elpriset fördelad på de olika delar det bygg upp av?

Denna graf visar en  generell fördelningen av ett företags elkostnad.

 

 

Har elektrifieringen av transportsektorn liten eller stor påverkan? Om stor, hur stor? 

Ja, det är en intressant fråga för det beror på vad man räknar. Om vi räknar energi så betyder en elektrifiering att mängden använd energi sjunker för att elfordon är mer effektiva än fossila. Men mängden el som förbrukas kommer definitivt att öka. Hur stor påverkan faktiskt blir är svår att sia om för det handlar om hur snabbt vi byter ut fossildrivna till eldrivna. Än så länge kan vi inte se någon påverkan. Det som ändå är bra med elfordon är att många laddas på natten när övriga samhället inte förbrukar och priserna är låga. Vi kommer säkert bli mer effektiva i hur vi använder el men att behovet ökar och därmed också priset är också troligt.

 

Förklara Prissäker och när det rekommenderas, tack.

Prissäker är en tilläggstjänst som erbjuds till mindre företagskunder (förbrukning under 100 0000 kWh per år) som har ett rörligt eller portföljförvaltat elavtal. Med Prissäker får man som kund minst 4 erbjudanden per år om att binda priset i två månader i taget. Man väljer själv hur många erbjudanden man vill acceptera och tackar enkelt ja till de erbjudanden man vill acceptera via mejl. Prissäker rekommenderas till kunder som är oroliga för att företaget ska dra på sig höga oförutsedda kostnader och har behov av förutsägbarhet under vissa perioder av året. Läs gärna mer om Prissäker här.

 

Ni erbjuder ju ett priskollen (Prissäker). Hur ska man resonera när man får ett sådant erbjudande. Som lekman är det ju svårt att bedöma hur mycket erbjudandet är värt.

Vi rekommenderar att man utgår från sin verksamhets behov av förutsägbarhet. Prissäker syftar till att ge företag möjlighet att skydda sig mot oförutsedda kostnader genom ett erbjudande om att binda elpriset vid minst fyra tillfällen under året. 

 

Har ni fler frågor eller vill komma i kontakt med oss är ni varmt välkomna att fylla i formuläret nedan.