Solceller till företag

Vill ert företag producera egen el? Då är solceller ett bra alternativ. Med solceller från Fortum får ni en skräd­darsydd lösning för era behov och förut­sätt­ningar, instal­leras av experter, med trygga garantier.

Solceller och solpa­neler till företaget

Solen är en miljövänlig och förnybar energikälla. Att installera solpaneler är en investering som både ni och miljön har mycket att vinna på. Med egna solpaneler behöver ni inte oroa er lika mycket om hur elpriset förändras. Ni sänker företagets driftskostnader och får miljövänlig el under många år framöver. Med Fortums kompletta solcellspaket har det aldrig varit enklare att producera egen el. Vi hjälper er hela vägen från beslut till installation!

Solceller till företaget

Hur fungerar solceller? 

Solceller omvandlar solens strålar till elektrisk energi. När solen lyser på solcellen blir ovansidan negativt laddad och undersidan blir positivt laddad, vilket genererar likström. För att kunna använda elen omvandlas den till växelström i en växelriktare. Man kopplar ihop ett antal solceller till en solpanel. En solpanel som är 1,0 x 1,65 m består av 60 solcellsmoduler.

Grovt räknat brukar man säga att en genomsnittsanläggning på ca 25 paneler (en yta på ca 43 m2) producerar ca. 6 200 kWh på ett år, men detta varierar givetvis beroende på antal soltimmar, takets läge och lutning mm.

4 skäl att skaffa solceller till företaget

Större frihet och lägre energikostnader

Ni blir delvis självförsörjande och mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar. Dessutom ökar ni företagets standard vad gäller energianvändning.

Producera el utan utsläpp och föroreningar

Solen är en miljövänlig och oändlig energikälla och produktionen av solel är helt utsläppsfri.

Sälj ert överskott

Om ni producerar mer el än ni gör av med kan ni sälja överskottet till oss.

Underhållsfritt

Väl på plats får ni självgående och miljövänlig elproduktion, näst intill underhållsfritt.