Paketering

Du som fastighetsägare bestämmer själv vilka lösningar som ska ingå vid inflyttning. Många väljer ett baspaket med energivisualisering, undermätning, temperaturstyrning och SmartLivings unika brandlarm, speciellt framtaget för att öka brandsäkerheten i flerfamiljshus. Men valet är som sagt ditt. Möjligheterna är oändliga. Det går att koppla på alla tänkbara finesser för det smarta hemmet direkt, eller som tillval för de boende, exempelvis smart belysning, smarta lås, inbrottslarm, läckagelarm, digital grannsamverkan, laddning av elbilar, solceller och fjärrvärme.

Smart living familj lagar mat och umgås hemma

 

Bas

Energimätning

IMD Undermätning

Temperaturmätning

Brandlarm med confirm fire

Styrning via app

 

Fastighet

Energimätning fastighet

Energiuppföljning

Portal för övervakning och kontroll

 

Tablet

Energivisualisering

Digital grannsamverkan

 

Inbrottslarm

Rörelsedetektor

Magnetkontakt

Keypad

Smarta lås

Digital grannsamverkan

 

SmartLock

Kodlås för ytterdörr

Styrning via app

Kan styra av/på för Homesense

 

Smarta termostater

Styrning av värme

Golvvärme

Bortaläge

Spar energi

Funktion rutiner

 

Smarta dimmers

Styr belysning från tablet/app

Funktion rutiner

 

Smarta pluggar

Tänd/släck från tablet/app

Mät energiförbrukning/apparat

Funktion rutiner

 

Översvämningslarm

Upptäck dolda läckage

 

SmartHeat

Styrning av fjärrvärme

Temperatursensorer

Lär sig enegibeteende

 

SmartSolar

Visualiserar solcellsproduktionen