Service för turbiner och generatorer

Behöver du en smidig och kostnadseffektiv lösning för underhåll och service av en ång- eller gasturbinanläggning? Med flera årtiondens erfarenhet kan vi erbjuda förstklassig service för kundernas alla behov.

Vi har identifierat hela 100 felorsaker i generatorer. Ta del av vår tekniska rapport (white paper) om detta och undvik de vanligaste riskerna.
Turbine workshop
Cost efficient
Effektivare funktioner

Våra skräddarsydda och leverantörsoberoende tjänster utgår från anläggningarnas verkliga skick och behov, vilket sparar både tid och pengar.

Customer oriented
Komplett service från en partner

Vår kompetens täcker hela spektret från små reparationer till omfattande modernisering, både på kundens anläggningar och i våra serviceverkstäder.

Reliable
Riskhantering ger arbetsro

Våra kunniga expertteam, optimerade serviceintervall och bättre tillgänglighet ger dig arbetsro och låter dig fokusera på anläggningens kärnfunktioner.

Specialistkunnande för underhåll av turbiner och generatorer

Användningen av förnybar energi ökar, anläggningarna är allt äldre och driften blir alltmer cyklisk. Allt detta påverkar omvärlden för energileverantörerna och ställer dem inför nya krav. Till problematiken bidrar de tilltagande kraven på kostnadseffektivitet minskade resurser samt kunnande om turbiner och generatorer. Därför är en tillförlitlig och kunnig partner oumbärlig för den moderna energiproduktionen.

Mer än 30 år av erfarenhet inom turbin- och generatorservice

Fortum turbin- och generatorservice - TGS, tillhandahåller fackkompetens för ång- och gasturbinanläggningar, allt från enskilda servicearbeten och specialiserade reparationer till heltäckande underhåll. Vi anpassar tjänsterna alltid enligt anläggningens livscykelstatus och skick samt hur kritisk den är. Fortum TGS expertis inom turbin- och generatorservice för kraftvärmeleverantörer bygger på mer än 30 år av erfarenhet. Eftersom vi är leverantörsoberoende kan vi erbjuda kunderna individuellt anpassade lösningar med de bästa tekniska lösningarna och strategierna.

Till vårt utbud av tjänster hör nyinstallation och förflyttning av turbinanläggningar, stator- och rotoromlindning, byte av rotorskovlar, reparationer av erosions- och korrosionsskador på turbinmantel samt modernisering av turbinens automations-, styr- och skyddssystem. Största delen av uppdragen är knutna till mindre och större översyner i samband med inplanerade underhållsavställningar, vilket i praktiken innebär strama tidsramar. Detta kräver flexibilitet, förstklassigt projektledarskap och ett brett nätverk av specialiserade samarbetspartner som hjälper oss att utföra även de mest krävande uppdragen.

Vi vill säkerställa oavbruten drift av din anläggning

Som en leverantörsoberoende aktör med gedigen erfarenhet kan vi erbjuda kunderna heltäckande support. Vi hjälper dig uppnå optimal tillgänglighet för kraftverket genom att hålla turbinerna och generatorerna i god kondition och anpassa din produktion till omställningarna på energiområdet. Vi är specialister på resurseffektivitet samt på att både optimera anläggningarnas livslängd och minimera riskerna. Det ger oss garanterat nöjda kunder.

Mer om våra turbin- och generatortjänster

Underhåll och reparation av turbiner

Fortum TGS expertis inom underhåll av turbinanläggningar omfattar allt från små kontroller till omfattande underhåll, ombyggnad och modernisering. Genom vårt leverantörsoberoende har våra experter bred kompetens inom ång- och gasturbiner, oavsett turbinernas ålder och storlek.

Läs mer på engelska

Underhåll och reparation av generatorer

Vår expertis inom generatorer omfattar ett brett serviceutbud från basunderhåll till ombyggnad, modernisering samt komponentleveranser enligt kundens behov. Med Fortum TGS kan du dra nytta av hela potentialen i den värdefulla utrustningen.

Läs mer på engelska

Långsiktiga underhållsavtal för turbiner och generatorer

Turbiner och generatorer är specialanläggningar och att underhålla dem kräver specialkunskaper. Ett långsiktigt serviceavtal med en erfaren och specialiserad partner som Fortum TGS hjälper dig med livscykelhanteringen och serviceoptimeringen för anläggningarna. Då kan du i egenskap av kraftverksägare fokusera på din kärnverksamhet.

Läs mer på engelska

Fjärrövervakning och diagnostik av turbiner och generatorer

Med hjälp av automatiserad fjärrövervakning av turbiner och generatorer utifrån realtidsdata kan vi omedelbart reagera på incidenter och avvikelser i driften. Det är ett effektivt sätt att minska på både oplanerade driftavbrott och underhållskostnaderna. Vår drift- och informationssäkra molntjänst är lätt att implementera som ett ypperligt komplement till övervakningen av kraftverkets prestanda.

Läs mer på engelska

Styr- och skyddssystem för turbiner och generatorer

En viktigt komponent i Fortum TGS expertis inom turbiner och generatorer är översyn och modernisering av automations-, styr- och skyddssystemen. De är system som säkerställer anläggningens prestanda genom att maximera produktionen och minimera kostnaderna.

Läs mer på engelska

Specialverkstäder för turbin- och generatorservice

Fortum TGS har två specialiserade serviceverkstäder för turbiner och generatorer. Verkstaden i Nådendal Finland hanterar omfattande reparationer av turbiner samt tillverkning av komponenter. Verkstaden i Västerås utför större översyner av generatorer och balansering av rotorer.

Läs mer på engelska

Kontakta vår specialist för mer information:

Mats Rombe

General Manager, Sales
Tel: +46 70 385 2353
mats [punktum] rombe [snabel-a] fortum [punktum] com