Profilkostnad för företag

Profilkostnaden har blivit en allt större del av det totala elpriset för företag. Vad är en profilkostnad och kan man påverka den?

Vad innebär profilkostnad?

Profilkostnad syftar till kostnaden för er förbrukningsprofil, alltså när på dygnet och hur mycket el ert företag förbrukar. Om ni har en jämn förbrukning över dygnet är er profilkostnad låg. Om ni däremot förbrukar mycket de timmarna när elpriset är högt är er profilkostnad hög. De höga elpriserna och det faktum att elpriset varierar så kraftigt över dygnet har gjort att många företags profilkostnad har ökat under det senaste året.

Kan man påverka företagets profilkostnad? 

Profilkostnaden ingår ofta i fasta elavtal men om ni har ett rörligt elavtal eller ett portföljförvaltat elavtal så är även profilkostnaden rörlig. Profilkostnaden påverkas av hur och när på dygnet ni förbrukar. Ni bör sträva efter en så jämn förbrukning som möjligt över dygnet för att minska er profilkostnad. Ni hittar företagets timförbrukning i Fortum Online. 

 

 

Vad styr elpriset? 

Fredrik Elgstedt förklarar vilka faktorer som påverkar elpriset. 

Läs mer här  

Vad är skillnaden på ett timmätt och ett schablonmätt elavtal? 

En åtgärd för att minska företagets elkostnad kan vara att se över när på dygnet man förbrukar el och försöka ställa om sin förbrukning till billigare timmar. Det gäller dock endast företag som har ett timmätt elavtal. Den stora frågan är: blir det alltid billigare om man väljer att byta till ett timmätt elavtal till företaget?

Läs mer här  

Elpriset timme för timme

Här kan ni se dagens elpris timme för timme.

Läs mer här