Prisinformation SE3

Här hittar ni information om elpriserna för den gångna veckan samt prognoser framåt.

Prisinformation vecka 38 samt prognos för vecka 39

Det rörliga elpriset per dag 19-25 september 2022

Prisgraf per dag vecka 38 SE3

Det rörliga elpriset per timme 19-25 september 2022 

Prisgraf per timme vecka 38 SE3

Ni kan se fler prisgrafer i Fortum Online om ni uppgraderar till Fortum Online Pro. Ni uppgraderar enkelt inne i verktyget. Graferna hittar ni under Kostnader och budget --> Marknadsinformation.

Logga in på Fortum Online

Kommentar från experten

Föregående vecka landade de rörliga priserna i Sverige något lägre än förväntat om än fortfarande på väldigt höga nivåer. Detta kom av högre vindkraftsproduktion och lägre export i södra Sverige. Denna vecka ser Sverige ut att ha god produktion med ökad export från norr till söder och god tillgång på vindkraft. Början på veckan gav ett lägre rörligt pris medan mitten ser ut att ge högre priser igen för att därefter falla i slutet av veckan. De fallande priserna i slutet kommer av ökad produktion ute på kontinenten.

- Urban Lövström, Pricing and Forecasting Manager

Prognos vecka 39

Prisinformation vecka 37 samt prognos för vecka 38

Det rörliga elpriset per dag 12-18 september 2022

Prisgraf per timme vecka 37 SE3

Det rörliga elpriset per timme 12-18 september 2022 

Prisgraf per timme vecka 37 SE3

Ni kan se fler prisgrafer i Fortum Online om ni uppgraderar till Fortum Online Pro. Ni uppgraderar enkelt inne i verktyget. Graferna hittar ni under Kostnader och budget --> Marknadsinformation.

Logga in på Fortum Online

Kommentar från experten

Förra veckan hade vi mycket hög vindkraftsproduktion både i Norden och på kontinenten samt lägre export från Sverige, vilket gav en rejäl sänkning av det rörliga priset.

Denna vecka ser vi högre sportpriser i mitten av veckan på grund av lägre vindkraft och kyligare väder. Däremot får vi mer hjälp av ökad vindkraft i slutet på veckan.

- Urban Lövström, Pricing and Forecasting Manager

Prisinformation vecka 36 samt prognos för vecka 37

Det rörliga elpriset per dag 5-11september 2022

Prisgraf per dag vecka 35 SE3

Det rörliga elpriset per timme 5-11 september 2022 

Prisgraf per timme vecka 36 SE3

Ni kan se fler prisgrafer i Fortum Online om ni uppgraderar till Fortum Online Pro. Ni uppgraderar enkelt inne i verktyget. Graferna hittar ni under Kostnader och budget --> Marknadsinformation.

Logga in på Fortum Online

Kommentar från experten

Spotpriserna för norden ligger under större press kommande vecka än föregående. Prognoserna för norden pekar mot mer nederbörd och mer vind. På kontinenten verkar mer vind komma in mot veckoslutet vilket kommer sätta press på spotpriset och därmed också större prispress i norden.

- Urban Lövström, Pricing and Forecasting Manager

Prognos vecka 38

Prisinformation vecka 35 samt prognos för vecka 36

Det rörliga elpriset per dag 29 augusti - 4 september 2022

Vecka 35 dagspriser SE3

Det rörliga elpriset per timme 29 augusti - 4 september 2022 

Vecka 35 timpriser SE3

Ni kan se fler prisgrafer i Fortum Online om ni uppgraderar till Fortum Online Pro. Ni uppgraderar enkelt inne i verktyget. Graferna hittar ni under Kostnader och budget --> Marknadsinformation.

Logga in på Fortum Online

Kommentar från experten

Ute i Europa föll spotpriserna något förra veckan vilket även bidrog till en prisnedgång i Sverige. Nu förväntas priserna dock stiga i och med minskad leverans av gas från Ryssland till Europa. I Sverige har vi mindre nederbörd än normalt och norra Sverige såg rejält stigande spotpriser i slutet av veckan. Avsaknaden av Ringhals reaktor 4 samt behov av elimport från kontinenten bidrar till höga spotpriser i södra Sverige. Prognosen är fortsatt extrema spotpriser om än något lägre än priserna vi hade i södra och mellersta Sverige i början på förra veckan.

- Urban Lövström, Pricing and Forecasting Manager

Prognos vecka 36 SE3 och SE4

Prisinformation vecka 34 samt prognos för vecka 35

Det rörliga elpriset per dag 22-28 augusti 2022

Prisgraf per dag vecka 34 SE3

Det rörliga elpriset per timme 22-28 augusti 2022 

Prisgraf per timme vecka 34 SE3

Ni kan se fler prisgrafer i Fortum Online om ni uppgraderar till Fortum Online Pro. Ni uppgraderar enkelt inne i verktyget. Graferna hittar ni under Kostnader och budget --> Marknadsinformation.

Logga in på Fortum Online

Kommentar från experten

Fortsatt höga priser i SE3 och SE4 med anledning av hög export samt lite vindkraft i södra Sverige och på kontinenten. I norra Sverige, SE1/SE2, stiger priserna något under veckan på grund av mindre nederbörd. Väderleksmässigt ligger vi strax under normalt både på temperatur och nederbörd i början på denna vecka.

- Urban Lövström, Pricing and Forecasting Manager

Graf vecka 34 och prognos vecka 35

Prisinformation vecka 33

Det rörliga elpriset per dag 15-21 augusti 2022

Graf över elpriset per dag vecka 34

Det rörliga elpriset per timme 15-21 augusti 2022 

Graf över elpriset per timme vecka 34

Ni kan se fler prisgrafer i Fortum Online om ni uppgraderar till Fortum Online Pro. Ni uppgraderar enkelt inne i verktyget. Graferna hittar ni under Kostnader och budget --> Marknadsinformation.

Logga in på Fortum Online

Kommentar från experten

Framtiden är som vanligt oviss:

  • Världens olika börser svajar mer.
  • Höga priser på gas, kol och olja talar för höga priser framöver.

Risk för nya rekordpriser under vintern. En våt och varm vinter ger dock stor potential för lägre priser. Rekommendationen till våra kunder är att avvakta att göra något till 2023 om man absolut inte måste låsa sin kostnad.

Baltikum slog i pristaket den 17 augusti

Under onsdagen den 17 augusti slog Baltikum i pristaket när de nådde 4000 öre/kWh. Elen för en vanlig svensk villa i Litauen skulle då ha kostat 750kr per dag.

Karta med elrpiser

Hur sätts elpriset?

Vad styr och hur sätts elpriset? Hur kan elen vara dyrare i södra än i norra Sverige? Kan man sänka sina elkostander genom att bara köpa vattenkraft? 

Läs mer här