Prisinformation SE3

Här hittar ni information om elpriserna för den gångna veckan samt prognoser framåt.

Prisinformation vecka 8 samt prognos för vecka 9

Det rörliga elpriset per dag 20-26 februari 2023

Det rörliga elpriset per timme 20-26 februari 2023

Ni kan se fler prisgrafer i Fortum Online om ni uppgraderar till Fortum Online Pro. Ni uppgraderar enkelt inne i verktyget. Graferna hittar ni under Kostnader och budget --> MarknadsinformationNi kan också se det dagliga spotpriset i realtid här.

Logga in på Fortum Online

Kommentar från expertern 

Om vi ser till vilka nivåer vi kom ifrån på den rörliga elmarknaden i december får vi nästan kalla de senaste veckornas priser för en mindre kollaps. De rörliga priserna har varit väldigt låga. Precis som tidigare nämnt så är det frånvaron av en kall vinter i Europa och Norden som gjort att man i Europa inte behövt nagga på sina lager av gas och kol i någon större utsträckning och haft ett gott inflöde av råvaror. I Norden har vi haft temperaturer över normalt för det mesta och behovet av el har därmed varit dämpat. Två saker som bidragit starkt till lägre elpriser är en generell förbrukningsminskning i stora delar av Europa och Norden. Endast Nordnorge bryter från mönstret och detta är när vi justerat för de milda temperaturerna. Höga elpriser och en stark vilja till besparingar ser ut att vara drivarna bakom förbrukningsminskningen. Den andra faktorn är hög produktion av vindkraft på kontinenten såväl som Norden. Som grafen nedan visar finns inslag av pristoppar och dessa inträffar när temperaturen sjunker och vindkraften avtar. De kommande dagarna är det kontinenten som har kallare väder och mindre vindkraft och då ökar exporten från oss i norr och därmed kopplas våra rörliga priser närmare de kontinentala. Ju högre upp i landet vi kommer desto mindre effekt får denna koppling mot Europa. Norra Sverige är numera tillbaka på normala elpriser nära 30 öre/kWh medan södra Sverige kämpar mer kring 100-150 öre/kWh, vilket får anses högt i ett historiskt perspektiv. Priserna börjar som sagt högre i början på veckan och faller sedan mot veckoslutet.

- Urban Lövström, Pricing and Forecasting Manager

Prisinformation vecka 5 samt prognos för vecka 6

Det rörliga elpriset per dag 30 januari - 5 februari 2023

Det rörliga elpriset per timme 30 januari - 5 februari 2023

Ni kan se fler prisgrafer i Fortum Online om ni uppgraderar till Fortum Online Pro. Ni uppgraderar enkelt inne i verktyget. Graferna hittar ni under Kostnader och budget --> MarknadsinformationNi kan också se det dagliga spotpriset i realtid här.

Logga in på Fortum Online

Kommentar från experten

Hela föregående vecka blev det rörliga elpriset högt. I och med lägre temperaturer och mindre vind så föll vindkraftsproduktionen samtidigt som förbrukningen gick upp. Den här veckan faller de rörliga elpriserna samtidigt som temperaturen stiger och vindkraften ökar igen. Vattenkraftsproducenterna förväntas dra ner något i och med prisnedgången. På kontinenten har man inte samma nedåtgåendetrend på priserna och exporten dit kommer därmed vara hög.

- Urban Lövström, Pricing and Forecasting Manager

Prisinformation vecka 4 samt prognos för vecka 5

Det rörliga elpriset per dag 23 - 29 januari 2023

Det rörliga elpriset per timme 23 - 29 januari 2023

Ni kan se fler prisgrafer i Fortum Online om ni uppgraderar till Fortum Online Pro. Ni uppgraderar enkelt inne i verktyget. Graferna hittar ni under Kostnader och budget --> MarknadsinformationNi kan också se det dagliga spotpriset i realtid här.

Logga in på Fortum Online

Kommentar från expertern

Slutet av föregående vecka levererades det rörliga elpriset under prognosen. Det var mest vattenkraftsproducenterna som drev på ett lägre pris tillsammans med att elpriserna fallit så dramatiskt ute på kontinenten. Den här veckan får vi lite kyligare väder igen vilket höjer priserna något. Men efter torsdag förväntas marknaden vända nedåt igen på grund av mildare väder och mer vindkraftsproduktion.

- Urban Lövström, Pricing and Forecasting Manager

Prisinformation vecka 3 samt prognos för vecka 4

Det rörliga elpriset per dag 16 - 22 januari 2023

Det rörliga elpriset per timme 16 - 22 januari 2023

Ni kan se fler prisgrafer i Fortum Online om ni uppgraderar till Fortum Online Pro. Ni uppgraderar enkelt inne i verktyget. Graferna hittar ni under Kostnader och budget --> MarknadsinformationNi kan också se det dagliga spotpriset i realtid här.

Logga in på Fortum Online

Kommentar från expertern

Januari har levererat blandade priser på den rörliga marknaden. Sett till vad marknaden själv trodde i december har priserna levererats 70% lägre. Det är ett dramatiskt fall. Sett till dag för dag så har priserna varierat mellan 20 öre/kWh och 210 öre/kWh. En uppgång med 1000% från den 15:e januari till den 23:e i Mellansverige. Anledningen till det stora prisfallet från december till januari är att vintern varit mild i hela Europa och den mycket viktiga faktorn hur mycket gas Tyskland har i sina magasin har knappt förändrats och gaslagren är höga för årstiden. I mitten på januari där vi haft milt har det samtidigt levererats mycket vindkraft i Europa och Sverige. De senaste dagarna och närmaste kommande ser vi nu högre priser i Södra Sverige igen medan Norra Sverige fortsätter falla. Detta beror på fortsatt god vindkraftsproduktion i norr medan Europa får kallare väder och sämre vindkraftsproduktion. Södra Sverige kopplas mer mot kontinentala priser medan Norra Sverige kapslas in i ett lågprisområde. Vid tillfällen då vi har hög överföring mellan norra och södra Sverige och samtidigt lägre export till övriga Europa kommer priset gå ner i Södra Sverige men det är alltså inte det vi ser nu men förhoppningsvis får vi lägre priser på onsdag. Den här effekten gör att vi kan se prisförändringar upp och ner på 100 öre/kWh från en dag till en annan i Mellansverige.

- Urban Lövström, Pricing and Forecasting Manager

Prisinformation vecka 2 samt prognos för vecka 3

Det rörliga elpriset per dag 9 - 15 januari 2023

Det rörliga elpriset per timme 9 - 15 januari 2023

Ni kan se fler prisgrafer i Fortum Online om ni uppgraderar till Fortum Online Pro. Ni uppgraderar enkelt inne i verktyget. Graferna hittar ni under Kostnader och budget --> MarknadsinformationNi kan också se det dagliga spotpriset i realtid här.

Logga in på Fortum Online

Prisinformation vecka 1 samt prognos för vecka 2

Det rörliga elpriset per dag 2 - 8 januari 2023

Det rörliga elpriset per timme 2 - 8 januari 2023

Ni kan se fler prisgrafer i Fortum Online om ni uppgraderar till Fortum Online Pro. Ni uppgraderar enkelt inne i verktyget. Graferna hittar ni under Kostnader och budget --> MarknadsinformationNi kan också se det dagliga spotpriset i realtid här.

Logga in på Fortum Online

Kommentar från experten

Innan julledigheten stod vi igen inför ett mycket osäkert läge med priser på flera kronor per kWh. Under storhelgerna har priserna fallit rejält vilket inte är direkt förvånande i och att med att så mycket förbrukning reduceras då stora elförbrukare stänger ner. När nu de flesta verksamheter är igång igen lyfter de rörliga priserna men inte till de dramatiska nivåer som befarades. Främst beror prispressen på milt väder och mycket vindkraft på kontinenten men även i Norden. Prisbilden framåt har också följt med nedåt rejält. Det mest anmärkningsvärda är att de Tyska gaslagren knappt minskat något vilket ger dem goda förutsättningar att stoppa pristoppar. Vi ser ut att hamna över 100 öre/kWh i slutet av arbetsveckan medan helgen sedan bör levereras strax över 50 öre/kWh.

- Urban Lövström, Pricing and Forecasting Manager

Prognos av elpriset inför jul

 

Ni kan se fler prisgrafer i Fortum Online om ni uppgraderar till Fortum Online Pro. Ni uppgraderar enkelt inne i verktyget. Graferna hittar ni under Kostnader och budget --> Marknadsinformation. Ni kan också se det dagliga spotpriset i realtid här. 

Logga in på Fortum Online

Kommentar från experten

Sista veckan inför jul och de rörliga priserna har visat sig något högre än prognosen i början av veckan. Det är främst norra Sverige som håller sig runt prognosen. I Södra Sverige är det mer blandat med både lite lägre och lite högre elpriser. Vi ser ut att får en köldknäpp i julhelgen men sedan är det mest milt väder igen. De rörliga priserna blir väsentligt lägre än senaste veckorna vilket också bör ske med tanke på storhelger och ledighet, tillsammans med milt väder.

- Urban Lövström, Pricing and Forecasting Manager

Prisinformation vecka 50 samt prognos för vecka 51

Det rörliga elpriset per dag 12 - 18 december 2022

Det rörliga elpriset per timme 12 - 18 december 2022

Ni kan se fler prisgrafer i Fortum Online om ni uppgraderar till Fortum Online Pro. Ni uppgraderar enkelt inne i verktyget. Graferna hittar ni under Kostnader och budget --> Marknadsinformation.

Logga in på Fortum Online

Kommentar från experten

Förra veckan levererades rörliga elpriser upp mot rekordnivåer men ändå något under prognosen från förra måndagen. Balansen i elsystemet blev inte så utmanat som det såg ut på förhand. Elpriserna för denna vecka är halverade från föregående veckas men fortfarande på höga nivåer. Vi har fått in mer kapacitet i elsystemet där nu vattenkraftsproducenterna kan öka produktionen igen efter att älvarna fått frysa till och vindkraftverken har blivit avisade. Oskarshamn reaktor 3 togs i bruk i helgen igen efter oplanerad service. Den här veckan bjuder också på mildare temperaturer och tillsammans ger det press nedåt på det rörliga elpriset. I slutet av veckan återvänder kallare väder och dämpar prispressen även om julledigheter sätter in. Prisbilden framåt visar på en ansträngd balans i elsystemet men inte en krissituation med dagens förutsättningar.

- Urban Lövström, Pricing and Forecasting Manager

Prisinformation vecka 49 samt prognos för vecka 50

Det rörliga elpriset per dag 5 - 11 december 2022

Det rörliga elpriset per timme 5 - 11 december 2022

Ni kan se fler prisgrafer i Fortum Online om ni uppgraderar till Fortum Online Pro. Ni uppgraderar enkelt inne i verktyget. Graferna hittar ni under Kostnader och budget --> Marknadsinformation.

Logga in på Fortum Online

Kommentar från experten

Förra veckan kom de rörliga priserna in högre än prognosen och det berodde på stoppet av Oskarshamn reaktor 3 och problem med nedisade vindkraftverk tillsammans med isläggning på älvar i norra Sverige. Vi har haft en vecka med mycket höga rörliga elpriser i hela Sverige och det kommer av att förbrukningen går upp i takt med sjuknade temperaturer och ansträngs kraftproduktion. Framåt ser priserna ut att bevaras på denna höga nivå och vi väntas få än kallare i några dagar. Möjligen sjunker priserna något mot helgen med högre temperatur och mer vindkraft.

- Urban Lövström, Pricing and Forecasting Manager

Prisinformation vecka 48 samt prognos för vecka 49

Det rörliga elpriset per dag 28 november - 4 december 2022

Det rörliga elpriset per timme 28 november - 4 december 2022

Ni kan se fler prisgrafer i Fortum Online om ni uppgraderar till Fortum Online Pro. Ni uppgraderar enkelt inne i verktyget. Graferna hittar ni under Kostnader och budget --> Marknadsinformation.

Logga in på Fortum Online

Kommentar från experten

Förra veckan hade höga elpriser. Nu ser vi att norra Sverige också dragits med upp på dessa rekordnivåer och prisbilden är mer likartad i hela Sverige. Norra Sverige satte nya prisrekord. Faktorerna som gav de höga priserna var vinterväder samt lite vind tillsammans med ökad efterfrågan och samtidigt mindre kärnkraftsproduktion i syd och lägre vattenkraftproduktion i norr. Situationen framåt är inte jätteljus på grund av lite nederbörd, mindre vind och frånvaron av två kärnkraftsreaktorer i Sverige tillsammans med kallare väder. Ändå visar prognosen inte fullt så höga priser den kommande veckan som vi hade föregående vecka.

- Urban Lövström, Pricing and Forecasting Manager

Prisinformation vecka 47 samt prognos för vecka 48

Det rörliga elpriset per dag 21 - 27 november 2022

Det rörliga elpriset per timme 21 - 27 november 2022

Ni kan se fler prisgrafer i Fortum Online om ni uppgraderar till Fortum Online Pro. Ni uppgraderar enkelt inne i verktyget. Graferna hittar ni under Kostnader och budget --> Marknadsinformation.

Logga in på Fortum Online

Kommentar från experten

Föregående veckas rörliga pris levererades en del över prognosen. Huvudorsakerna var lägre vindkraftsproduktion och torrare väderutsikter. Nu ser vi igen att de rörliga priserna etablerar sig på en högre prisnivå igen. Priserna har jämnats ut över Sverige och Norden. Den stora faktorn till prisökningen är att väderleken gått in i mer vinterliknande scenario. Vi ser lägre temperaturer, mindre nederbörd och mindre vind. Prognosen pekar på fortsatt höga rörliga priser över hela perioden med toppnotering imorgon tisdag och därefter mer och mer fallande pris närmare helgen.

- Urban Lövström, Pricing and Forecasting Manager

Prisinformation vecka 46 samt prognos för vecka 47

Det rörliga elpriset per dag 14 - 20 november 2022

Det rörliga elpriset per timme 14 - 20 november 2022

Ni kan se fler prisgrafer i Fortum Online om ni uppgraderar till Fortum Online Pro. Ni uppgraderar enkelt inne i verktyget. Graferna hittar ni under Kostnader och budget --> Marknadsinformation.

Logga in på Fortum Online

Kommentar från experten

Hela förra veckan hade alla prisområden i Sverige samma pris och det ser ut att bli ett liknande utfall denna vecka. Det beror på att vattenkraftsproducenterna har kontroll i norr och har meddelat att de stryper vattenkraften för att hantera isläggningen på Luleälven. Vädret har nu blivit mer vinterlikt och med detta tog de rörliga elpriserna ett rejält kliv uppåt i helgen. Finland och Baltikum kämpar med höga elpriser och detta spiller in på den svenska marknaden. Sverige prissätts igen mer utefter fossilkraftkostnaden i andra länder. Med kallare väder minskar också vindkraftsproduktionen som har pressat ned priserna de senaste veckorna. De senaste helgerna visade tydligt hur elsystemet kan reagera på vinterväder. Lördag den 12:e var snittelpriset ca. 2 öre/kWh och lördag den 19:e var det ca. 200 öre/kWh.

- Urban Lövström, Pricing and Forecasting Manager

Prisinformation vecka 45 samt prognos för vecka 46

Det rörliga elpriset per dag 7 - 13 november 2022

Det rörliga elpriset per timme 7 - 13 november 2022

Ni kan se fler prisgrafer i Fortum Online om ni uppgraderar till Fortum Online Pro. Ni uppgraderar enkelt inne i verktyget. Graferna hittar ni under Kostnader och budget --> Marknadsinformation.

Logga in på Fortum Online

Kommentar från experten

Föregående vecka var det rörliga elpriset lågt i Sverige. Vi har haft betydligt varmare än normalt för säsongen. Nederbörden har varit god och därmed höga inflöden i vissa vattendrag vilket trycker på vattenkraften. Vi ser betydande nedgång i förbrukningen i Norden vilket ger en låg belastning på energisystemet. I tillägg har vi haft vissa dagar med god vindkraftsproduktion. Sammantaget har det pressat det rörliga priset kraftigt. Framåt ser vi nu kallare väder och förväntar en ökad förbrukning dag för dag. Hur mycket det kommer lyfta elpriset är osäkert men vi bedömer att vi ser stigande elpriser i andra halvan av veckan.

- Urban Lövström, Pricing and Forecasting Manager

Prisinformation vecka 44 samt prognos för vecka 45

Det rörliga elpriset per dag 31 oktober - 6 november 2022

Det rörliga elpriset per timme 31 oktober - 6 november 2022

Ni kan se fler prisgrafer i Fortum Online om ni uppgraderar till Fortum Online Pro. Ni uppgraderar enkelt inne i verktyget. Graferna hittar ni under Kostnader och budget --> Marknadsinformation.

Logga in på Fortum Online

Kommentar från experten

Den senaste veckan såg vi fallande rörliga elpriser över hela Sverige där Mellansverige (SE3) hade största nedgången. Priserna ligger nu normalt för säsongen i hela Sverige. Det som gett oss dessa normala priser är högre temperaturer än normalt och därmed lägre förbrukning tillsammans med mer nederbörd än normalt. De kommande dagarna ser ut att fortsätta med temperaturer över normalt, normalt med vind och mer vindkraftsproduktion på kontinenten. Detta talar för fortsatt, relativt, låga rörliga elpriser. Vi ska inte glömma att elsystemet fortfarande bär en hel del risk för höga elpriser men så länge hösten är mild med mycket vind och nederbörd så hålls dessa priser på avstånd. Att vi förbrukar mindre på grund av ökad medvetenhet tillsammans med gynnsamt väder ger låga elpriser och sänker risken för bristsituation i elnätet.

- Urban Lövström, Pricing and Forecasting Manager

Prisinformation vecka 43 samt prognos för vecka 44

Det rörliga elpriset per dag 24-30 oktober 2022

Det rörliga elpriset per timme 24-30 oktober 2022

Ni kan se fler prisgrafer i Fortum Online om ni uppgraderar till Fortum Online Pro. Ni uppgraderar enkelt inne i verktyget. Graferna hittar ni under Kostnader och budget --> Marknadsinformation.

Logga in på Fortum Online

Kommentar från experten

I norra Sverige stiger det rörliga priset som förväntat för årstiden och levereras omkring prognosen eller strax över. I södra Sverige missade prognosen och övervärderade det rörliga priset. Söndagen och måndagen levererades visserligen till oväntat höga priser på grund av minskad vindkraft ute i Europa men därefter ser veckan ut att hamna på priser som är normala eller till och under normalt för säsongen. Anledningen till de låga priserna just nu är att Europa har fyllt upp sina gas och kollager och samtidigt har stundtals mycket vindkraftsproduktion. I tillägg har norden varmare än normalt och mer nederbörd.

- Urban Lövström, Pricing and Forecasting Manager

Prisinformation vecka 42 samt prognos för vecka 43

Det rörliga elpriset per dag 17-23 oktober 2022

Det rörliga elpriset per timme 17-23 oktober 2022

Ni kan se fler prisgrafer i Fortum Online om ni uppgraderar till Fortum Online Pro. Ni uppgraderar enkelt inne i verktyget. Graferna hittar ni under Kostnader och budget --> Marknadsinformation.

Logga in på Fortum Online

Kommentar från experten

Förra veckan levererades det rörliga elpriset strax under prognosen. Ute på kontinenten är det fallande produktionspris på gas som gett en press nedåt. Veckan hade också gott om vindkraftproduktion. Vi har inte haft och ser inte ut att få några dagar med temperaturer under normalt. Kommande dagar har något mindre vindkraftproduktion igen och rörliga priset är högre under mitten på veckan. Därefter kommer mer vind in och i samband med det faller priserna igen fram till nästa vecka

- Urban Lövström, Pricing and Forecasting Manager

Prisinformation vecka 41 samt prognos för vecka 42

Det rörliga elpriset per dag 10-16 oktober 2022

Det rörliga elpriset per timme 10-16 oktober 2022

Ni kan se fler prisgrafer i Fortum Online om ni uppgraderar till Fortum Online Pro. Ni uppgraderar enkelt inne i verktyget. Graferna hittar ni under Kostnader och budget --> Marknadsinformation.

Logga in på Fortum Online

Kommentar från experten

Denna vecka ser det rörliga elpriset ut att ligga på liknande nivåer som föregående vecka. Mönstret är detsamma med högst priser mitt i veckan. Nästa helg ser dock ut att levereras högre priser än den som var. Lägre temperatur denna vecka ökar efterfrågan men kompenseras av god vindkraftsproduktion i Sverige och Europa. Vindkraften ser ut att mattas av mot helgen.

- Urban Lövström, Pricing and Forecasting Manager

Prisinformation vecka 40 samt prognos för vecka 41

Det rörliga elpriset per dag 3-9 oktober 2022

Det rörliga elpriset per timme 3-9 oktober 2022

Ni kan se fler prisgrafer i Fortum Online om ni uppgraderar till Fortum Online Pro. Ni uppgraderar enkelt inne i verktyget. Graferna hittar ni under Kostnader och budget --> Marknadsinformation.

Logga in på Fortum Online

Kommentar från experten

Det rörliga elpriset utveckling fortsätter dramatiskt om än nu åt andra hållet. De senaste dagarnas höstväder med mycket nederbörd och vind men samtidigt milt väder har gett ett fritt fall på det rörliga priset. På samma sätt som flera faktorer samverkat för att ge extremt höga priser samverkar nu dessa för att ge extremt låga priser. Ute i Europa har man fått betydligt bättre kontroll på resurssituationen vilket ger att vi i Norden inte importerar eller exporterar till extrempriser. Samtidigt har blåsigt väder både på kontinenten och i Norden gett mycket produktion med låg produktionskostnad. Den kommande veckan ger fortsatt mycket låga elpriser.

- Urban Lövström, Pricing and Forecasting Manager

Prisinformation vecka 39 samt prognos för vecka 40

Det rörliga elpriset per dag 26 september-2 oktober 2022

Det rörliga elpriset per timme 26 september-2 oktober 2022

Ni kan se fler prisgrafer i Fortum Online om ni uppgraderar till Fortum Online Pro. Ni uppgraderar enkelt inne i verktyget. Graferna hittar ni under Kostnader och budget --> Marknadsinformation.

Logga in på Fortum Online

Kommentar från experten

Föregående vecka levererades rörliga elpriset som förväntat. Begränsad överföring till Polen gav lägre priser i södra Sverige medan nordliga Sverige började harmonisera mer med södra på grund av inslag av mindre vindkraft och försämrade vattenmagasin. Kommande vecka ser vi fortsatt ovanligt höga priser i norr medan södra Sverige faktiskt ligger rejält mycket lägre efter måndag och framåt. Detta kommer av mer lågtrycksbetonad väderlek, varmare, blötare och blåsigare än normalt.

- Urban Lövström, Pricing and Forecasting Manager

Prisinformation vecka 38 samt prognos för vecka 39

Det rörliga elpriset per dag 19-25 september 2022

Det rörliga elpriset per timme 19-25 september 2022 

Ni kan se fler prisgrafer i Fortum Online om ni uppgraderar till Fortum Online Pro. Ni uppgraderar enkelt inne i verktyget. Graferna hittar ni under Kostnader och budget --> Marknadsinformation.

Logga in på Fortum Online

Kommentar från experten

Föregående vecka landade de rörliga priserna i Sverige något lägre än förväntat om än fortfarande på väldigt höga nivåer. Detta kom av högre vindkraftsproduktion och lägre export i södra Sverige. Denna vecka ser Sverige ut att ha god produktion med ökad export från norr till söder och god tillgång på vindkraft. Början på veckan gav ett lägre rörligt pris medan mitten ser ut att ge högre priser igen för att därefter falla i slutet av veckan. De fallande priserna i slutet kommer av ökad produktion ute på kontinenten.

- Urban Lövström, Pricing and Forecasting Manager

Prisinformation vecka 37 samt prognos för vecka 38

Det rörliga elpriset per dag 12-18 september 2022

Det rörliga elpriset per timme 12-18 september 2022 

Ni kan se fler prisgrafer i Fortum Online om ni uppgraderar till Fortum Online Pro. Ni uppgraderar enkelt inne i verktyget. Graferna hittar ni under Kostnader och budget --> Marknadsinformation.

Logga in på Fortum Online

Kommentar från experten

Förra veckan hade vi mycket hög vindkraftsproduktion både i Norden och på kontinenten samt lägre export från Sverige, vilket gav en rejäl sänkning av det rörliga priset.

Denna vecka ser vi högre sportpriser i mitten av veckan på grund av lägre vindkraft och kyligare väder. Däremot får vi mer hjälp av ökad vindkraft i slutet på veckan.

- Urban Lövström, Pricing and Forecasting Manager

Prisinformation vecka 36 samt prognos för vecka 37

Det rörliga elpriset per dag 5-11september 2022

Det rörliga elpriset per timme 5-11 september 2022 

Ni kan se fler prisgrafer i Fortum Online om ni uppgraderar till Fortum Online Pro. Ni uppgraderar enkelt inne i verktyget. Graferna hittar ni under Kostnader och budget --> Marknadsinformation.

Logga in på Fortum Online

Kommentar från experten

Spotpriserna för norden ligger under större press kommande vecka än föregående. Prognoserna för norden pekar mot mer nederbörd och mer vind. På kontinenten verkar mer vind komma in mot veckoslutet vilket kommer sätta press på spotpriset och därmed också större prispress i norden.

- Urban Lövström, Pricing and Forecasting Manager

Prisinformation vecka 35 samt prognos för vecka 36

Det rörliga elpriset per dag 29 augusti - 4 september 2022

Det rörliga elpriset per timme 29 augusti - 4 september 2022 

Ni kan se fler prisgrafer i Fortum Online om ni uppgraderar till Fortum Online Pro. Ni uppgraderar enkelt inne i verktyget. Graferna hittar ni under Kostnader och budget --> Marknadsinformation.

Logga in på Fortum Online

Kommentar från experten

Ute i Europa föll spotpriserna något förra veckan vilket även bidrog till en prisnedgång i Sverige. Nu förväntas priserna dock stiga i och med minskad leverans av gas från Ryssland till Europa. I Sverige har vi mindre nederbörd än normalt och norra Sverige såg rejält stigande spotpriser i slutet av veckan. Avsaknaden av Ringhals reaktor 4 samt behov av elimport från kontinenten bidrar till höga spotpriser i södra Sverige. Prognosen är fortsatt extrema spotpriser om än något lägre än priserna vi hade i södra och mellersta Sverige i början på förra veckan.

- Urban Lövström, Pricing and Forecasting Manager

Prisinformation vecka 34 samt prognos för vecka 35

Det rörliga elpriset per dag 22-28 augusti 2022

Det rörliga elpriset per timme 22-28 augusti 2022 

Ni kan se fler prisgrafer i Fortum Online om ni uppgraderar till Fortum Online Pro. Ni uppgraderar enkelt inne i verktyget. Graferna hittar ni under Kostnader och budget --> Marknadsinformation.

Logga in på Fortum Online

Kommentar från experten

Fortsatt höga priser i SE3 och SE4 med anledning av hög export samt lite vindkraft i södra Sverige och på kontinenten. I norra Sverige, SE1/SE2, stiger priserna något under veckan på grund av mindre nederbörd. Väderleksmässigt ligger vi strax under normalt både på temperatur och nederbörd i början på denna vecka.

- Urban Lövström, Pricing and Forecasting Manager

Prisinformation vecka 33

Det rörliga elpriset per dag 15-21 augusti 2022

Det rörliga elpriset per timme 15-21 augusti 2022 

Ni kan se fler prisgrafer i Fortum Online om ni uppgraderar till Fortum Online Pro. Ni uppgraderar enkelt inne i verktyget. Graferna hittar ni under Kostnader och budget --> Marknadsinformation.

Logga in på Fortum Online

Kommentar från experten

Framtiden är som vanligt oviss:

  • Världens olika börser svajar mer.
  • Höga priser på gas, kol och olja talar för höga priser framöver.

Risk för nya rekordpriser under vintern. En våt och varm vinter ger dock stor potential för lägre priser. Rekommendationen till våra kunder är att avvakta att göra något till 2023 om man absolut inte måste låsa sin kostnad.

Baltikum slog i pristaket den 17 augusti

Under onsdagen den 17 augusti slog Baltikum i pristaket när de nådde 4000 öre/kWh. Elen för en vanlig svensk villa i Litauen skulle då ha kostat 750kr per dag.


Hur sätts elpriset?

Vad styr och hur sätts elpriset? Hur kan elen vara dyrare i södra än i norra Sverige? Kan man sänka sina elkostander genom att bara köpa vattenkraft? 

Läs mer här