Blogg

Materialtillverkaren valde ett förutsägbart elavtal med lågt klimatavtryck: ”Trygghet och expertis avgjorde vårt val”

19 oktober 2022, 09:50 Reading time: 3 minutes

Företaget Re-board ville ha ett förutsägbart elavtal med ett lågt klimatavtryck och valde Fortum baserat på tryggheten och den förtroendeingivande kontaktpersonen.

Stolar i coolt material

Re-board är ett nytänkande företag som tillverkar skivmaterial av papper för att ersätta MDF och andra fiber-, plast- och plywoodskivor i exempelvis byggandet av mässmontrar och produktdisplayer. De tillverkar och säljer en produkt som är ett miljövänligare alternativ och lämnar ett mindre klimatavtryck.

De har haft två huvudsakliga utmaningar med elen. Det första är själva elkostnaden som de har upplevt varit oförutsägbar och hög. Den andra utmaningen har varit att få en tydlig bild av vart de förbrukar el och hur de ska minska sin förbrukning.

- Vi inledde diskussionen om att byta elbolag redan förra året innan priserna gick upp. Vi har haft ett rörlig elavtal i många år men saknade förutsägbarhet, berättar Ali Khalili, VD på Re-board.

Re-board började undersöka möjligheten att ha ett portföljförvaltat elavtal. De såg fördelarna med just förutsägbarhet, att elen köps in av experter och ett jämnare elpris över tid.

- Vi har ingen resurs i vår core business som kan el. Det är en svår råvara att köpa in, därför känns det jättebra att Fortum har experter som kan göra det åt oss, säger Ali Khalili.

Om ni likt Re-board vill ha mer insikt i företagets elförbrukningen kan ni lägga till Fortum Online Pro, det digitala verktyget som ger er kontroll och viktiga insikter. Läs mer här.

När Re-board skulle välja elleverantör hade de två viktiga kriterier i åtanke. Det första var att elen de köper ska vara förnybar. Därför valde det att endast köpa el från vattenkraft.

- Hela vår övriga produktion har ett lågt klimatavtryck, därför vill vi även att vår el har det, berättar Ali Khalili.

Det andra kriteriet var att ha en personlig kontaktperson med mycket kunskap om företagsel samt att elbolaget var tryggt och stabilt.

Vi stod och valde mellan ett par olika aktörer men en av anledningarna till att vi valde Fortum var vår kontaktperson Tomas. Han fick oss att känna oss trygga med sin expertis och ingav ett stort förtroende, säger Ali Khaili.

Ali Khalili säger också att de tog beslutet eftersom Fortum är ett stort elbolag med mycket köpkraft.

- Vi ville inte ha ett litet elbolag som riskerar att gå i konkurs i dessa tider. Fortum är stora i hela Norden och har lång erfarenhet av att sälja el till företag, avslutar Ali Khalili.