Våra tjänster för laddning av elbilar

Fortum Charge & Drive är marknadsledande och anpassas efter beställarens och dennes kunders behov. Lösningen är framtidssäkrad, skalbar och under ständig utveckling. Du kan välja att välja oss som totalleverantör eller välja ut enskilda tjänster för laddinfrastruktur och laddning av elbilar.

Fortum Charge & Drive backend system

Marknadsledande systemlösning för laddinfrastruktur

Fortum Charge & Drive är en marknadsledande tjänst för inom laddinfrastruktur som anpassas efter beställarens och dennes kunders behov. Lösningen är framtidssäkrad, skalbar och under ständig utveckling för att ligga i framkant av marknadsutvecklingen. Fortum Charge & Drive är det mest beprövade affärssystemet i Norden för att hantera laddinfrastruktur för elfordon med 60 000 slutkunder, 3 000 dagliga monetära transaktioner samt hanterar 4 000 kundtjänstsamtal per månad med trenden att genomsnittligt antal samtal per B2B-kund minskar. I Sverige har vi ett 30-tal B2B kunder vi jobbar med.

 

Charge & Drive webbportal och app

Genom systemets webbportal, som även kan levereras ”white label” med kundens grafiska profil, har samtliga användare tillgång till systemet utifrån olika upplägg och vyer efter behov och gjorda val för till exempel affärsansvariga, tekniker, controllers och kunder. Alla uppkopplade laddstationer blir även direkt synliga i Charge & Drives mobil-app med karta, statusinformation och möjlighet att hitta även de laddare som finns utanför Charge & Drive-nätverket (även som web-app).
Vårt system är oberoende av hårdvara eftersom vi arbetar med öppna standardiserade gränssnitt och därmed kan vi hela tiden använda de bästa modellerna från marknadens ledande aktörer.

 

Våra tjänster för laddinfrastruktur och laddning av elfordon

Back-end grundtjänst Access till laddstationerna via back-end; för felsökning och analys
Övervakning och fjärrstyrning via back-end
Felsökning och felavhjälpning på distans
Karttjänst
Synliggör tjänsten i appen
Identifiering via app eller RFID
Säkerställer att rätt användare har tillgång till laddaren
Betaltjänst
Betalning via Charge & Drive, via SMS eller RFID. Val av flera prismodeller - per kW eller minut. Eller olika priser för olika användare
Kundtjänst mot slutkunder
Telefonnummer till vår suveräna kundtjänst i Arbrå
Årligt underhåll
Serviceavtal med årlig service

 

Rapportunderlag och statistik för kostnader och miljöpåverkan

Charge & Drive stödjer rapportunderlag och statistik för ekonomisk redovisning och uppföljning av uppsatta miljömål. Systemet stödjer också Hubject, den roaminglösning för elbilsladdning som idag är den mest omfattande och har flest laddstationer ansluta i Europa.

Kostnadseffektiv lösning

Vi utvecklar löpande våra roaming-lösningar bl.a. genom att erbjuda kortdelning med kostnadseffektiva lösningar som ger full flexibilitet för respektive operatör att tillhandahålla laddning av elfordon på sina villkor.

Beställ RFID-bricka för att ladda din elbil

Laddning hemma