Blogg

Fortums Elskola: Vad styr elpriset?

Avsnitt 1: Vad styr elpriset?

Se nästa avsnitt

Avsnitt två handlar om våra olika avtalsformer till företag och vilket som passar bäst. 

Se nästa avsnitt  

Vad styr elpriset?

Elpriset styrs i grunden av samma dynamik som påverkar priset på andra varor. Tillgång och efterfrågan.

Efterfrågan styrs av hur mycket el privatpersoner och företag behöver vid en viss tid. Behovet av el förändras över dygnet. På morgonen när vi öppnar upp våra kontor och sätter på kaffemaskinen så ökar behovet, medan nattetid när det mesta är stängt och vi sover så minskar behovet och då även efterfrågan på el.

Tillgången på el är lite mer komplex då det inte enbart handlar om hur mycket el som produceras utan även hur elen produceras.

Den billigaste elen kommer från sol, vind och vatten. Har vi gynnsamma väderförhållanden som gör det möjligt att täcka efterfrågan med den billiga produktionen får vi ett lågt elpris. Gynnsamma väderförhållanden är t.ex. regn för att fylla på vattenmagasinen och lagom vind som får vindkraftverken att snurra.

Behöver vi däremot använda dyrare produktion som olja eller kol ökar priset på all el vi använder då den sista producerade timmen är den som styr elpriset.

Kan vi som företag köpa enbart vattenkraft och därigenom sänka våra elkostnader?

Tyvärr är det inte så elpriset fungerar. Det är jättebra att välja 100% vattenkraft eftersom det är en förnybar energikälla men det kommer i sig inte sänka era elkostnader. Priset styrs av den sista producerade timmen, vilket innebär att om efterfrågan överstiger det som vattenkraften kan producera behöver man använda dyrare produktionsformer och då kommer den dyraste produktionsformen att sätta priset för all el som säljs vid det tillfället.

Hur kan elen bli dyrare i södra Sverige än i norra Sverige?

Det är en bra fråga. Väldigt förenklat så handlar det om att merparten av vår produktion finns i norra Sverige och att vi tyvärr saknar kapacitet att transportera elen till södra Sverige där efterfrågan är som störst. När efterfrågan blir högre än tillgången ökar priserna då vi blir tvungna att importera el från kontinenten där priserna generellt är högre för att stilla efterfrågan.

Används all el som produceras i Sverige av svenska företag och konsumenter?

Marknaden är inte begränsad till enbart Sverige utan genom Nordpol så handlas el utanför Sveriges gränser och genom kablar som knyter länder samman kan vi både importera och exportera el efter behov.

Det är såklart positivt för att vi vid hög efterfrågan kan möta behovet men det gör även att vi får större svängningar i elpriserna då det finns fler köpare av den el som produceras.

Se alla avsnitt

Här kan ni se alla avsnitt av Elskolan. 

Se alla avsnitt