Blogg

Fortums Elskola: Olika avtalsformer för företag

Fortums Elskola: Våra avtalsformer för företag

Se nästa avsnitt

Avsnitt tre handlar om elmarknadens olika aktörer. Vad är egentligen skillnaden på en elproducent, ett elnät och ett elhandelsbolag? 

Se nästa avsnitt  

Vilka avtalsformer finns det för företag och hur fungerar de?

Rörligt elpris är ett avtal där priset varierar månad för månad och baseras på den nordiska elbörsen Nordpools spotpriser. Priserna varierar ända ner på timnivå och räknas ut i slutet på månaden. Historiskt sätt ser vi ofta dyrare priser under kalla perioder och billigare pris under varma perioder eftersom efterfrågan korrelerar med temperatur.

Fast elpris är avtal som innehåller, precis som det låter, fasta elpriser. De fasta elpriset gäller i 1 år.

Portföljförvaltat elpris innebär att vi under en längre period bevakar elmarknaden, och köper el när det är billigt samt säljer när det är dyrt. Elen handlas löpande i en portfölj med mål att skapa trygghet samt ett bra pris över tid.

Vilka avtal passar bäst för vilka kunder?

Mycket beror självklart på vad kunderna har för behov men jag skulle vilja sammanfatta det genom följande:

Om man vill veta vad elpriset kommer vara under hela avtalas perioden och kunna budgetera sin elkostnad så brukar vi rekommendera Fastpris.

Om flexibilitet är det viktigaste och man inte lägger särskilt mycket vikt i att vara skyddad mot uppåtgående marknader så kan rörligt elpris något vi rekommenderar.

Om man önskar lite av båda världar, dvs vara skyddad mot uppåtgående marknader men också kunna följa marknaden när den faller så skulle vi rekommendera portföljförvaltad el.

Våra elavtal till företag

Portföljförvaltning

Vi erbjuder två olika portföljförvaltningar Fortum Smart och Fortum Portföljförvaltning. 

Fördelar med portföljförvaltning: 

  • Smarta elinköp när priset är lågt
  • Utnyttjar marknades avängningar till er fördel
Läs mer här

Rörligt elpris

Ett elavtal med rörligt elpris följer marknadens svängningar och priset varierar från dag till dag.

  • Passar er som är okej med att priset varierar.
  • Chans till lägre pris under årets varmare månader.
  • Ingen bindningstid.

Fast elpris

Med ett elavtal med fast elpris betalar ni samma pris per kilowattimme under hela avtalsperioden.

  • Passar er som vill veta exakt vad ni ska betala.
  • Lättare att budgetera.
  • Ger trygghet och förutsägbarhet.

Se alla avsnitt

Här kan ni se alla avsnitt av Elskolan. 

Se alla avsnitt