Blogg

Fortums Elskola: Elmarknadens olika aktörer

Avsnitt 3: Elmarknades olika aktörer

Vad är skillnaden på en elproducent, ett elnätsbolag och ett elhandelsbolag?

Elproducent: Elproducenten är den som producerar elen som elhandelsbolaget sedan köper ifrån. Fortum producerar el, vi har bland annat en del vattenkraft runt om i Sverige. Man kan även vara producent själv om man exempelvis har solpaneler.

Elnätsbolag: Elnätsbolaget äger elnätet och ser till att ni får el till anläggningen. De äger mätaren i anläggningen och ansvarar för att allt funkar. Ni som kund kan tyvärr inte välja vilken nätägare ni har utan den utgår från vart man är lokaliserad i landet. Ligger er anläggning i exempelvis Stockholm stad så har ni förmodligen Ellevio som nätägare.

Elhandelsbolag: Ert elhandelsbolag köper och levererar den el som ni faktiskt förbrukar. Här kan ni som kund vara med och påverka. Ni som kund har rätten att välja vilket elbolag ni vill.

Vilka delar består ert elpris av?

Ert företags elpris består antingen av ett rörligt elpris eller ett fast elpris. Det rörliga elpriset följer marknadens upp- och nedgångar, medan ett fast elpris alltid kommer vara samma för den tiden du bundit ert pris.

Ungefär en fjärdedel av fakturan avser elhandel medans resterande del utgörs av elnät, energiskatt och moms. Dessa kostnader är ofta uppdelade på två olika fakturor, en som skickas från ert elhandelsbolag och ett från ert nätbolag. Om ni vill ha allt på en och samma faktura kan ni lägga till Samfakturering till ert elavtal. 

När ska ni kontakta elnätsbolaget respektive elhandelsbolaget?

Elnätsbolaget: Elnätsbolaget kontaktas när en kund ska flytta in på en ny adress eller flytta ut. De ansvarar för att se till så att kunden får el till sin anläggning. Du kontaktar även nätbolaget om du har haft strömavbrott, driftfel eller har frågor om din förbrukning.

Elhandelsbolaget: Elhandelsbolaget kontaktar ni när ni har frågor om eller vill se över ert elavtal. 

Se nästa avsnitt

Avsnitt fyra handlar om skillnaden på förnybar och fossilfri energi. 

Se nästa avsnitt  

Se alla avsnitt

Här kan ni se alla avsnitt av Elskolan. 

Se alla avsnitt