Blogg

Fortums Elskola: Elmarknadens olika aktörer

Avsnitt 3: Elmarknades olika aktörer

Se nästa avsnitt

Avsnitt fyra handlar om skillnaden på förnybar och fossilfri energi. 

Se nästa avsnitt  

Vad är skillnaden på en elproducent, ett elnätsbolag och ett elhandelsbolag?

Elproducent: Elproducenten är den som producerar elen som elhandelsbolaget sedan köper ifrån. Fortum producerar el, vi har bland annat en del vattenkraft runt om i Sverige. Man kan även vara producent själv om man exempelvis har solpaneler.

Elnätsbolag: Ser till att du får el till anläggningen. De äger mätaren i anläggningen och ansvarar för att allt funkar. Du som kund kan tyvärr inte välja vilken nätägare du har utan den utgår från vart man är lokaliserad i landet. Ligger din anläggning i exempelvis Stockholm stad så har du förmodligen Ellevio som nätägare.

Elhandelsbolag: Här kan du som kund vara med och påverka. Du som kund har rätten att välja vilket elbolag du vill. Ditt elhandelsbolag Köper och levererar den el som du faktiskt förbrukar.

Vilka delar består ert elpris av?

Ditt elpris består antingen av ett rörligt elpris eller ett fast elpris. De rörliga elpriset följer marknadens upp och nedgångar. Medans ett fastpris alltid kommer vara samma för den tiden du bundit ditt pris.

Ungefär en fjärdedel av fakturan avser elhandel medans resterande del utgörs av elnät, energiskatt och moms.

I ditt elpris ingår även elcertifikat som är till för att se till att ställa om produktionen i Sverige till mer Förnybar.

När ska ni kontakta elnätsbolaget respektive elhandelsbolaget?

Elnätsbolaget: Elnätsbolaget kontaktas när en kund ska flytta in på en ny adress eller flytta ut. De ansvarar för att se till så att kunden får el till sin anläggning. Du kontaktar även nätbolaget om du har haft strömavbrott, driftfel eller har frågor om din förbrukning.

Elhandelsbolaget: Elhandelsbolaget kontaktar kunden när de ska starta upp ett avtal hos en aktör. Detta är ditt viktigast val som kund, här kan du vara med och påverka din kostnad för elen. Elhandelsbolaget sköter sedan hela uppstarten för kunden.

Tjej med klappa med texten Fortum presenterar Elskolan

Se alla avsnitt

Här kan ni se alla avsnitt av Elskolan. 

Se alla avsnitt