Service för turbiner och generatorer

Behöver du en smidig och kostnadseffektiv lösning för underhåll och service av en ång- eller gasturbinanläggning? Med flera årtiondens erfarenhet kan vi erbjuda förstklassig service för kundernas alla behov.

Vi har identifierat hela 100 felorsaker i generatorer. Ta del av vår tekniska rapport (white paper) om detta och undvik de vanligaste riskerna. Ladda ner white paper (på engelska)
F17
Effektivare funktioner

Våra skräddarsydda och leverantörsoberoende tjänster utgår från anläggningarnas verkliga skick och behov, vilket sparar både tid och pengar.

F23
Komplett service från en partner

Vår kompetens täcker hela spektret från små reparationer till omfattande modernisering, både på kundens anläggningar och i våra serviceverkstäder.

F1
Riskhantering ger arbetsro

Våra kunniga expertteam, optimerade serviceintervall och bättre tillgänglighet ger dig arbetsro och låter dig fokusera på anläggningens kärnfunktioner.

Specialistkunnande för underhåll av turbiner och generatorer

Användningen av förnybar energi ökar, anläggningarna är allt äldre och driften blir alltmer cyklisk. Allt detta påverkar omvärlden för energileverantörerna och ställer dem inför nya krav. Till problematiken bidrar de tilltagande kraven på kostnadseffektivitet minskade resurser samt kunnande om turbiner och generatorer. Därför är en tillförlitlig och kunnig partner oumbärlig för den moderna energiproduktionen.

Mer än 30 år av erfarenhet inom turbin- och generatorservice

Fortum eNext turbin- och generatorservice tillhandahåller fackkompetens för ång- och gasturbinanläggningar, allt från enskilda servicearbeten och specialiserade reparationer till heltäckande underhåll. Vi anpassar tjänsterna alltid enligt anläggningens livscykelstatus och skick samt hur kritisk den är. Fortum eNexts expertis inom turbin- och generatorservice för kraftvärmeleverantörer bygger på mer än 30 år av erfarenhet. Eftersom vi är leverantörsoberoende kan vi erbjuda kunderna individuellt anpassade lösningar med de bästa tekniska lösningarna och strategierna.

Till vårt utbud av tjänster hör nyinstallation och förflyttning av turbinanläggningar, stator- och rotoromlindning, byte av rotorskovlar, reparationer av erosions- och korrosionsskador på turbinmantel samt modernisering av turbinens automations-, styr- och skyddssystem. Största delen av uppdragen är knutna till mindre och större översyner i samband med inplanerade underhållsavställningar, vilket i praktiken innebär strama tidsramar. Detta kräver flexibilitet, förstklassigt projektledarskap och ett brett nätverk av specialiserade samarbetspartner som hjälper oss att utföra även de mest krävande uppdragen.

Vi vill säkerställa oavbruten drift av din anläggning

Som en leverantörsoberoende aktör med gedigen erfarenhet kan vi erbjuda kunderna heltäckande support. Vi hjälper dig uppnå optimal tillgänglighet för kraftverket genom att hålla turbinerna och generatorerna i god kondition och anpassa din produktion till omställningarna på energiområdet. Vi är specialister på resurseffektivitet samt på att både optimera anläggningarnas livslängd och minimera riskerna. Det ger oss garanterat nöjda kunder.

Mer om våra turbin- och generatortjänster

Livscy­kel­han­tering av värde­fulla och kritiska turbin­ma­ski­nerier med en service­partner – Case BIR Avfallsenergi AS

Kontakta vår specialist för mer information:

Mats Rombe, eNext

Mats Rombe
General Manager, Sales
Tel: +46 70 385 2353
mats.rombe@fortum.com