Fortum eNexts prestandaförbättringar och effektiviseringar för värmekraftverk

Fortum eNext erbjuder produkter och tjänster som hjälper till att hålla ditt kraftverks prestanda och tillgänglighet hög. Vi hjälper dig att minska utsläppen så att du kan uppfylla de nya kraven.

F13
Energieffektivitet och tillgänglighet

Produkter och tjänster som hjälper till att hålla ditt kraftverks tillgänglighet och prestanda hög.

F3
low-NOx-förbränningsteknik

Lösningar och produkter för olika sorters förbrännings- och bränsletekniker och ångpannor.

PPS15
Hantering av underhåll

Tjänster och verktyg för hantering av underhåll, utveckling och LTM (life time management).

Prestandaförbättringar eNext

Våra tjänster

Våra mångsidiga prestandatjänster för värmekraftverk inkluderar till exempel rådgivning och utbildning kring underhåll, planering, produktivitet och prestandautvecklingstjänster, särskilt med fokus på hantering av tillgänglighet, energieffektivitet och LCM (Life Cycle Management). Utöver detta utforskar vi drift och underhåll och investeringskostnader, liksom hållbara behov och mål gällande prestanda och organisation för interna och externa revisioner. Vi erbjuder kontroll av design, livscykelanalys och miljömässiga uppgraderingar. Vi är experter på förbränning och low-NOx-teknologi.

Kontakt

Olov Svensson
General Manager Business Development, Sweden, Norway, Denmark and Iceland
Tel: +46 703 857 073
olov.svensson@fortum.com