Underhåll av turbiner för värmekraftverk

Fortum eNext har expertis inom turbinanläggningar som är baserad på vår omfattande erfarenhet. Fortum har tagit hand om underhåll av ång- och gasturbiner och generatorer, liksom modernisering av turbinkontroll och skyddssystem i decennier. Vi är pionjärer när det gäller endoskopi-inspektioner.

F1
Oberoende av leverantörer

PPS18
Brett kunnande och erfarenhet

EF7
Pionjärer inom endoskopi-inspektioner för turbiner

Underhåll av turbiner för kraftvärmeverk

Våra tjänster:

  • Långsiktig planering av tillståndskontroll, mätning och analys av vibrationer, endoskopi-inspektioner, genomgång och planering av reservdelar

  • Inspektion av turbin och växel, NDT-inspektioner, reparationer och tillverkning av: skovlar, tätningar, beläggningar, ventiler, lager

  • Balansering av rotorer, mätningar och analys av värmeutvidgning, inspektioner av styr- och skyddssystem

  • Felsökningar, installation av nya maskindelar, skydd av kundens intressen: ”Owner’s engineer” tjänster

  • Reparations- och konstruktionsarbeten i våra lokaler i Västerås och Nådendal, långsiktiga serviceavtal för alla tjänster vi erbjuder

Tusentals timmar av utmärkt turbin- och generatorservice

Fortum eNext erbjuder ett fullständigt utbud av tjänster för ång- och gasturbiner och generatorer, inklusive deras mekaniska och elektriska hjälpsystem, liksom kontroll- och skyddssystem.

Vår verkstad i Västerås

I Västerås bedriver vi verksamhet i historiska lokaler där ASEA en gång i tiden tillverkade generatorer. Vi har personal och alla verktyg som krävs för att utföra rotor- och statoromlindningar samt andra reparationer. Vi har också tillgång till övrig utrustning som krävs för tillverkning av nya rotorer och statorer. I våra lokaler förfogar vi även över Nordens enda högvarvsbalansering av rotorer.

Vår verkstad i Nådendal

Fortum grundade även för tre år sedan en verkstad i Finland. Verkstaden finns i Nådendal och har ideala lokaler för verktyg och inspektioner, reparationer, tester, kalibrering, rengöring och förvaring. Verkstaden har breddat de tjänster vi erbjuder, till exempel när det gäller test och service av servomotorer. Verkstaden är logistiskt sett på en utmärkt plats: nära hamnen, kraftverket och en förbifartsled i Nådendal.

Kontaktperson

E2

Turbines and generators for thermal plants

Läs mer om våra tjänster på fortum.com