Underhåll av generatorer

Vår expertis inom generatorer är baserad på decennier av erfarenhet av underhåll och genomgång av generatorer, liksom modernisering av magnetiseringsutrustning och skyddssystem.

Underhåll av generatorer

Våra tjänster

 • Långsiktig planering av tillståndskontroll

 • Tillståndskontroll online och offline (mekanisk och elektrisk)

 • Endoskopi-inspektioner

 • Genomgång och planering av reservdelar

 • Mindre och större översyn

  • All rengöring, inspektion och lackning som behövs

  • Underhållsarbete för lager

  • Inspektioner (och om nödvändigt byten) av lindningskilar

  • Reparationer på lindningar, skarvpunkter och stator omlidning

  • Rotoröversyner:

   • inspektioner och byten av rotorkapsling

   • omlindning

   • balansering

Generatorunderhåll genomförs med mindre eller större revisioner vid givna intervall, som kompletteras med diverse mätningar, om behov finns.

Tjänsterna inkluderar också:

 • Periodiska inspektioner av generators skyddsreläer
 • Inspektion av magnetisering och fasningsutrustning
 • Felsökningar
 • Installation av nya maskindelar
 • Skydd av kundens intressen, ”Owner’s engineer” tjänster
 • Reparations- och konstruktionsarbeten i våra lokaler i Västerås eller Nådendal
 • Långsiktiga serviceavtal för alla tjänster vi erbjuder

Kontaktperson

E2

Turbines and generators for thermal plants

Läs mer om våra tjänster på fortum.com