Tillståndskontroll och teknisk support för värmekraftverk

Tillståndsövervakning av turbiner och generatorer innebär en visuell inspektion i olika faser, elektriska mätningar, vibrationsövervakning av axlar (axis och shaft), termografimätningar och tekniska revisioner.

Tillståndsövervakning

Fortums lösningar för tillståndsövervakning

Våra lösningar för tillståndsövervakning är speciellt designade för kraftverk och industriella anläggningar. Vi strävar efter att få förbättrad tillförlitlighet, ökad produktivitet och optimerad kostnads- och riskhantering.

Våra tjänster inkluderar:

  • Fullständigt utbud av tjänster för tillståndsövervakning, mätningar och inspektioner, analyser, diagnostik och prognostjänster.
  • Experttjänster för problemlösning och strukturmekanik
  • Garanti- och acceptanstest
  • Tjänster för balansering av fasta och flexibla rotorer
  • Utbildning för anläggningspersonal
  • Ständig utveckling av rutiner och metoder
  • Tillståndsövervakningssystem (online, offline, bärbara)
  • Skyddssystem (elektriska och mekaniska)

Kontaktpersoner