Fortum eNext Prestandaförbättringar och effektiviseringar för värmekraftverk

Vi erbjuder produkter och tjänster som hjälper till att hålla ditt kraftverks prestanda och tillgänglighet hög.

F13

Energieffektivitet och tillgänglighet

Produkter och tjänster som hjälper till att hålla ditt kraftverks tillgänglighet och prestanda hög.

F15

LowNOx-förbränningsteknik

Lösningar och produkter för olika sorters förbrännings- och bränsletekniker och ångpannor.

PPS15

Hantering av underhåll

Tjänster och verktyg för hantering av underhåll, utveckling och LTM (life time management).

Våra tjänster

Våra mångsidiga prestandatjänster för värmekraftverk inkluderar till exempel rådgivning och utbildning kring underhåll, planering, produktivitet och prestandautvecklingstjänster, särskilt med fokus på hantering av tillgänglighet, energieffektivitet och LCM (Life Cycle Management). Utöver detta utforskar vi drift och underhåll och investeringskostnader, liksom hållbara behov och mål gällande prestanda och organisation för interna och externa revisioner. Vi erbjuder kontroll av design, livscykelanalys och miljömässiga uppgraderingar. Vi är experter på förbränning och LowNOx-teknologi.

CS1

Kontakt

Mats Rombe
Sales manager, Sverige, Norge och Danmark
Tel: +46703852353
[email protected]

Broschyr: Ecotuning (engelska) (115.91 KB)
Ladda ner