Fortum eNext levererar flexibla lösningar för kraftverksunderhåll

Fortum eNext är din partner för mer hållbar energiproduktion. Med vår gedigna erfarenhet och kompetens stöder vi kunderna genom kraftverkets hela livscykel med experttjänster för bättre tillgänglighet och prestanda.

Artikel

Fortum eNext ska renovera en 46 år gammal generator i Sverige

Läs mer

Vi tror på evolution på energiområdet – inte revolution

Det pågår en mycket stor omställning på energiområdet. Andelen förnybar energi ökar stadigt, samtidigt som de traditionella kraftverkens roll i energisystemet ställs på prov då produktionsvolymerna minskar och driften måste anpassas till tidvis stora variationer i produktionsbehovet, istället för baslastproduktion som förr.

Fortum eNext levererar drift- och underhållsservice samt expert- och projekteringstjänster till energibolag. Vi hjälper kunderna i energiomställningen genom att anpassa driften i konventionella kraftverk för att verksamheten ska bli effektivare och utsläppen mindre. Med våra tekniska lösningar kan kraftverksanläggningarna och processerna göras effektivare och lönsammare samt lämpade för förnybara bränslen, som biomassa och avfall.

Nyckeltal

+2000

kunder globalt

+30

års erfarenhet av kraftverkstjänster

86%

av våra kunder rekommenderar våra tjänster

Individuell service under kraftverkets hela livscykel

Vi kan luta oss tillbaka på en lång historia och gedigen erfarenhet som kraftverksägare. Fortum eNext hjälper dig att höja kraftverksanläggningars kapacitet och minska utsläppen. Med våra tjänster höjer du tillgängligheten, effektiviteten och leveranssäkerheten i ditt kraftverk. Eftersom vi är leverantörsoberoende kan vi alltid erbjuda individuellt anpassade lösningar för dig och dina anläggningar.

Genom regelbundna kundnöjdhetsmätningar strävar vi efter att ge bästa möjliga service till våra kunder. Enligt mätningarna uppskattar kunderna framför allt vårt tekniska kunnande och vår förståelse för deras behov. Hög kundnöjdhet kombinerad med lång erfarenhet gör Fortum eNext till en attraktiv och tillförlitlig partner även för investerare.

Ta del av berättelsen om oss på endast 90 sekunder.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ med förändringen (på engelska)

Vi vill stöda dig genom kraftverkets hela livscykel