Energieffektivisering för restauranger

Hur mycket el kan man spara i en restaurang? Genom att bli mer energi­ef­fektiv kan en restaurang spara mellan 15 och 20% på sin elräkning. Många restauranger har elektronisk utrustning, venti­lation och belysning igång dygnet runt. Genom att synliggöra energitju­varna och ändra ert beteende kan ni göra stor skillnad.

Check­lista - så sparar ni el i en restaurang

1. Utnyttja restvärmen från kyl och frys

Generellt finns det stora möjligheter i att använda den restvärmen som uppstår från kyl och frys. Kyl- och frysrum genereras en hel del värme som kan återanvändas in i systemet på annat håll – bland annat till att värma diskvatten. I dag sker dessa processer ofta separat, vilket är onödigt ineffektivt.

2. Stäng av utrustning som inte används

Inte sällan står fläktar, stekbord och ugnar på under hela arbetsdagen. Genom smartare rutiner kan stora energibesparingar göras med enkla medel.

3. Rengör kylar, filter och fläktar

Rengör kylutrustning, filter och fläktar regelbundet så att de fungerar effektivt. Frosta av frysen ofta för att den ska dra mindre energi.

4. Se också över varmvattenproduktionen

Se över er varmvattenproduktion och hur restvärmen kan cirkuleras tillbaka in i verksamheten. Här finns det ofta en del att spara på hela processen. Det går även att implementera vattenbesparande armaturer samt att använda värmepump för varmvattenproduktion.

5. Placering av elektronisk utrustning

Placera kyl och frys på avstånd från värmekällor som exempelvis ugnar. Om kyl och frys placeras sida vid sida med en värmekälla kan energiförbrukningen för kylutrustning öka med upp till 25–30 %.

6. Håll kylar stängda

Att öppna kylskåpsdörrarna har en förvånansvärt stor inverkan på förbrukningen. Dörren till ett kylrum bör alltid stängas direkt när rummet har besökts, och även att konstant öppna dörrarna till vanliga kylskåp kan öka energiförbrukningen med 25 %.

7. Undvik underfyllning

Den vanligaste köksutrustningen som ofta underfylls är diskmaskiner och ugnar. Det kan finnas flera orsaker till detta: utrustningen kan ha varit för stora för restaurangens behov från början, eller så kan det finnas ett behov av att justera processerna.

En så liten detalj som bristen på bestick eller brickor kan göra att ni behöver köra en halvtom diskmaskin i all hast. Att skaffa fler nya bestick och brickor kan snabbt löna sig.

8. Val av elektronisk utrustning

Det är en bra idé att underhålla eller byta ut gammal kylutrustning med läckande tätningar. Kyltekniken har utvecklats enormt på bara några få år, och att investera i nyare utrustning kan hjälpa er restaurang att bli mer energieffektiv.

Det är också ett vanligt misstag att köpa utrustning med för stor kapacitet i förhållande till behovet: det kan verka frestande att köpa en diskmaskin som kan rymma all disk i restaurangen på en gång, men i praktiken resulterar det oftast i att diskmaskinen går halvfull.

9. Timing vid tillagning och servering

Det är värt att hålla ett öga på timingen: tillagas maten till exempel för tidigt för lunchrusningen, vilket förlänger deras värmehållning och försämrar kvaliteten?

Hålls apparaterna varma för länge? Har de rätt temperatur? Uppvärms maten energieffektivt och används restvärmen? Stängs apparaterna av så snart köket stängs?

 

Hur mycket el förbrukar en restaurang?

Bland Fortums företagskunder är snittförbrukningen för en restaurang 56 956 kWh/år. Som kund hos Fortum kan ni se er faktiska förbrukning i Fortum Online.

Vilken elektronisk utrustning förbrukar mest el i en restaurang?

I en vanlig restaurang är det detta som förbrukar mest el: 

  • Uppvärmningen står för ungefär 65% av elförbrukningen.
  • Matlagning, kylning och diskning står för ungefär 26% av elförbrukningen.
  • IV-fläktar står för ungefär 6,3% av elförbrukningen. 
  • Belysningen står för ungefär 1,7% av elförbrukningen. 

Dags att se över restaurangens elavtal?

Att bli mer energieffektiv är ett sätt att sänka företages elkostnader men det är också bra att se över vilket elavtal ni har. Ni kan läsa mer om våra bästa elavtal här. Företag med en årförbrukning under 100 000 kWh/år kan teckna ett nytt elavtal online. Företag med en årsförbrukning över 100 000 kWh är varmt välkomna att kontakta oss så för offer och rådgivning. 
 

Teckna online på 2 minuter  Kontakta våra rådgivare    

Energieffektivisering för andra branscher

Hotell

Inom servicebran­scher som hotell finns en hel del potential när det gäller energi­ef­fek­ti­vi­sering. Med ökad kunskap och relativt små beteen­de­för­änd­ringar finns det mycket pengar att spara.

Ta del av tipsen

Detaljhandel

Hur mycket el kan man spara i en butik? Butiker har ofta energi­ut­ma­ningar i sin hantering av värme, kyla och venti­lation.

Ta del av tipsen

Kontor

Hur mycket el kan man spara på ett kontor? Genom att bli mer energi­ef­fektiv kan ett kontor spara mellan 15 och 20% på sin elräkning.

Ta del av tipsen

FAQ energieffektivisering för restauranger

Hur sparar man el i en restaurang?
Chevron down

1. Utnyttja restvärmen från kyl och frys

2. Stäng av utrustning som inte används

3. Rengör kylar, filter och fläktar

4. Se också över varmvat­ten­pro­duk­tionen

5. Placering av elektronisk utrustning

6. Håll kylar stängda

7. Undvik under­fyllning

8. Val av elektronisk utrustning

9. Timing av tillagning och servering

Hur mycket el kan man spara i en restaurang?
Chevron down

Genom att bli mer energi­ef­fektiv kan en restaurang spara mellan 15 och 20% på sin elräkning.

Vilken elektronisk utrustning ska man välja till en restaurang?
Chevron down

Det är en bra idé att underhålla eller byta ut gammal kylutrustning med läckande tätningar. Kyltekniken har utvecklats enormt på bara några få år, och att investera i nyare utrustning kan hjälpa er restaurang att bli mer energieffektiv.

Det är också ett vanligt misstag att köpa utrustning med för stor kapacitet i förhållande till behovet: det kan verka frestande att köpa en diskmaskin som kan rymma all disk i restaurangen på en gång, men i praktiken resulterar det oftast i att diskmaskinen går halvfull.

Låt oss ringa upp dig så berättar vi mer.