Energieffektivisering för jordbruk och lantbruk

Hur mycket el kan ett jord- eller lantbruk spara? Beroende på vilken inriktning bruket har finns olika åtgärder att göra. Här har vi samlat några generella tips.

Check­lista - så sparar ni el i jordbruk och lantbruk

1. Utnyttja naturligt ljus

Se till att hålla fönster så rena som möjligt för att släppa in naturligt ljus. 

2. Rengör beslysningsarmaturer

Rengör beslysningsarmaturer regelbundet för att få bäst effekt av befintlig belysning, istället för att installer mer beslysning. 

3. Släck lamporna när den inte behövs

En viktig rutin att få in är att släcka de lampor som inte behöver vara tända. 

4. Byt till energi­snåla lampor

Att byta från glödlampor till LED lampor kan göra stor skillnad. En glödlampa på 60 W förbrukar 0,06 kWh/h medan en LED lampa på 18 W bara förbrukar 0,02 kWh/h.

5. Sänk temperaturen

Sänk temperaturen i de utrymmen där man inte vistas så ofta. Man kan också ofta sänka temperaturen ett par grader i de flesta utrymmen utan att det märkt nämnvärt men det kan göra stor skillnad på elräkningen. 

6. Tilläggsisolera  

Äldre byggnader kan ibland behöva bättre isolering. Trots att tilläggsisolering är en större investering kan det löna sig snabbt genom en lägre elräkning. Det kan också vara en bra idé att se över isolering av varmluftskanalerna. 

7. Byt ut och rengör ventilation och fläktar

Rengör ventilation och fläktar regelbundet så att de inte behöver överprestera. Se också över om det är värt att byta ut utrustningen till nyare och modernare teknik. 

8. Se över kylningsprocessen av mjölk

Har ni möjlighet att förkyla mjölken med kallvatten och återanvända värmen från mjölkkylningen så kan ni spara mycket på er energiförbrukning. Placera aldrig kylningsanordningar nära varma källor. Det är också bra att kontrollera kylutrustningen en gång om året för att se att den presterar på bästa sätt. 

9. Byt till moderna utrustning

En lite större investering som kan löna sig över tid är att byta ut gammal elektronisk utrustning till mer modern och energisnål utrustning.

Dags att se äver jordbrukets elavtal? 

Att bli mer energieffektiv är ett sätt att sänka företages elkostnader men det är också bra att se över vilket elavtal ni har. Ni kan läsa mer om våra bästa elavtal här. Företag med en årförbrukning under 100 000 kWh/år kan teckna ett nytt elavtal online. Företag med en årsförbrukning över 100 000 kWh är varmt välkomna att kontakta oss så för offer och rådgivning. 
 

Teckna online på 2 minuter  Kontakta våra rådgivare    

Energieffektivisering i andra branscher

Industri

För indust­riella processer finns mycket att göra för energi­ef­fek­ti­vi­sering på ett övergri­pande plan, med syste­min­stal­la­tioner, investe­ringar och att hitta rätt kompetens.

Ta del av tipsen

Bilverkstad

I bilverk­städer är den största energitjuven uppvärmning, vilket också återspeglas i fördel­ningen av deras energi­för­brukning och på vintern kan förbruk­ningen till och med tredubblas.

Ta del av tipsen

Kontor

Hur mycket el kan man spara på ett kontor? Genom att bli mer energi­ef­fektiv kan ett kontor spara mellan 15 och 20% på sin elräkning.

Ta del av tipsen

FAQ energieffektivisering jordbruk

Hur sparar man el på ett jordbruk?
Chevron down

1. Utnyttja naturligt ljus

2. Rengör beslys­nings­ar­ma­turer

3. Släck lamporna när den inte behövs

4. Byt till energi­snåla lampor

5. Sänk tempe­ra­turen

6. Tilläggs­i­solera

7. Byt ut och rengör venti­lation och fläktar

8. Se över kylnings­pro­cessen av mjölk

9. Byt till moderna utrustning

Låt oss ringa upp dig så berättar vi mer.