Energieffektivisering för detaljhandeln

Hur mycket el kan man spara i en butik? Butiker har ofta energiutmaningar i sin hantering av värme, kyla och ventilation. Men det finns goda möjligheter till energibesparingar med relativt enkla medel.

Check­lista - så sparar ni el i en butik

1. Släck beslysningen när ingen är där

Många butiker har utomhusbelysningen på under dagtid när den inte behövs – eller inomhusbelysning på natten när ingen är där. Gör regelbundna nattvandringar för att se till att ingenting står på i onödan. Det kan vara produktdisplayer, kassaskärmar eller annan utrustning.

2. Byt till LED-lampor

LED-lampor är numera en självklarhet. De är inte bara miljövänligare, utan lever längre och avger inte lika mycket värme.

3. Byt till rörelsesensorer

De flesta ytor står tomma under 50 procent av dagen. Behovsstyrning av belysningen är en enkel åtgärd för att göra förbrukningen smartare.

4. Se över ventilationen

Många butiker har ett alltför stort utbyte av luft. Genom att reducera luftmängden kan man spara energi. Korsdrag är däremot ett annat problem, eftersom det ställer krav på systemet för värme och kyla som får jobba i onödan. Håll en balanserad nivå genom att investera i roterande dörrar – eller se till att hålla ytterdörrarna stängda.

5. Byt ut gammal utrustning

För livsmedelsbutiker står kyla ofta för hälften av energiförbrukningen. Att byta ut gamla anläggningar till modernare och mer energisnål utrustning är ett första steg som kan ge 30-40 procent högre verkningsgrad. 

6. Byt till kyl och frys med dörr

Många butiker använder sig av öppna kylskåp och frysdiskar, vilket ger en kraftigt ökad energiförbrukning.

7. Utnyttja restvärme från kyl och frys

All produktion av kyla genererar värme. Men vad gör vi med den? Restvärmen från kyl- och frysanläggningar kan ”exporteras” till uppvärmning, varmvatten, eller andra verksamheter inom fastigheten. Det är en förhållandevis enkel åtgärd och en investering som kan löna sig på sikt.

8. Se över uppvärmning utanför entré och lager

Vissa butiker har golvvärme utanför entrén eller lagret för att undvika halka. Men ibland saknar dessa lösningar smart styrning och kan stå på året runt. 

Hur mycket el förbrukar en butik? 

Bland Fortums företagskunder är snittförbrukningen för kategorin detaljhandel 50 944 kWh/år. Som kund hos Fortum kan ni se er faktiska förbrukning i Fortum Online.

Dags att se över butikens elavtal?

Att bli mer energieffektiv är ett sätt att sänka företages elkostnader men det är också bra att se över vilket elavtal ni har. Ni kan läsa mer om våra bästa elavtal här. Företag med en årförbrukning under 100 000 kWh/år kan teckna ett nytt elavtal online. Företag med en årsförbrukning över 100 000 kWh är varmt välkomna att kontakta oss så för offer och rådgivning. 
 

Teckna online på 2 minuter  Kontakta våra rådgivare    

Energieffektivisering i andra branscher

Hotell

Inom servicebran­scher som hotell finns en hel del potential när det gäller energi­ef­fek­ti­vi­sering. Med ökad kunskap och relativt små beteen­de­för­änd­ringar finns det mycket pengar att spara.

Ta del av tipsen

Restaurang

Många restau­ranger har elektronisk utrustning, venti­lation och belysning igång dygnet runt. Genom att synliggöra energitju­varna och ändra ert beteende kan ni göra stor skillnad.

Ta del av tipsen

Kontor

Hur mycket el kan man spara på ett kontor? Genom att bli mer energi­ef­fektiv kan ett kontor spara mellan 15 och 20% på sin elräkning.

Ta del av tipsen

FAQ energieffektivisering i detaljhandeln

Hur sparar man el i en butik eller affär?
Chevron down

1. Släck beslys­ningen när ingen är där

2. Byt till LED-lampor

3. Byt till rörel­se­sen­sorer

4. Se över venti­la­tionen

5. Byt ut gammal utrustning

6. Byt till kyl och frys med dörr

7. Utnyttja restvärme från kyl och frys

8. Se över uppvärmning utanför entré och lager

Ska man se över ventilationen i en butik?
Chevron down

Ja, det är bra att se över ventilationen i en butik. Många butiker har ett alltför stort utbyte av luft. Genom att reducera luftmängden kan man spara energi. Korsdrag är däremot ett annat problem, eftersom det ställer krav på systemet för värme och kyla som får jobba i onödan. Håll en balanserad nivå genom att investera i roterande dörrar – eller se till att hålla ytterdörrarna stängda.

Vilken elektroinisk utrustning förbrukar mest el i en butik eller affär?
Chevron down

Butiker har ofta energi­ut­ma­ningar i sin hantering av värme, kyla och venti­lation. Ta del av våra tips ovan för att sänka er elkostnad. 

Låt oss ringa upp dig så berättar vi mer.