Blogg

Elmarknaden just nu - mars 2023

21 mars 2023, 09:06

Elmarknadens utveckling har hittills i år inte kommit i närheten av de hemska scenarion som vi stod inför innan julledigheten 2022. Med höstens mått mätt har det faktiskt varit en ganska bra start på året, men historiskt sett ligger vi ändå på mycket höga prisnivåer.

Elmarknaden våren 2023

Det som utmärker sig för början av 2023 är prisernas känslighet för de prissättande faktorernas förändlighet. En dag med några minusgrader har ofta gett priser omkring eller över 150 öre/kWh i södra och mellersta delarna av landet medan ett par plusgrader och vind gett oss betydligt lägre priser, ner mot 50 öre/kWh.

Det finns några faktorer som sticker ut som extra märkvärdiga.

  • Vintern i Europa blev mild och blåsig, vilket har gjort att gas- och kollagren har förblivit välfyllda och kraftsituationen blev inte så ansträngd.
  • Europa har fått god tillförsel av flytande naturgas via båt från Nordamerika och Afrika.
  • Över hela Europa ser elförbrukare ut att ha ansträngt sig för att spara på el.

Tillsammans har dessa faktorer dämpat elpriserna i Sverige från befarade 400-600 öre/kWh till att i snitt hamna runt 90 öre/kWh.

Ovan faktorer låter lovande för framtiden och marknadens tro på framtida elpriser har också fallit dramatiskt till under 100 öre/kWh för de kommande månaderna. Men det finns faktorer som oroar. Framåt bör vi vara vaksamma på dessa faktorer som kan påverka priserna uppåt eller nedåt:

  • Lagringen av vatten till vår vattenkraftproduktion ligger strax under normalt. Precis som vid den här tiden förra året ligger vi strax under normalt för säsongen och mer torka kan skapa en mer kritisk nivå som gör att vattenkraftsproducenterna skruvar åt vilket kan driva upp elpriset på mest kort sikt men också psykologiskt på längre horisont. Hur mycket nederbörd vi får under våren och sommaren kommer att påverka detta.
  • Produktionsstörningar i Europa. Under förra sommaren hade Frankrike stora problem med kylningen av sin kärnkraftsproduktion på grund av torka. Samtidigt fick leveranser av kol och gas som går på båt inom Europa problem att leverera via floder som drabbats av torkan.
  • Konjunkturen. 2008 såg elmarknaden dramatiska fall när många industrier snabbt minskade förbrukningen. Om så blir fallet nu under 2023 är svårt att sia om, men om det händer så kan det göra att elpriserna sjunker.
  • Svensk kärnkraftsproduktion. 2022 och början på 2023 har varit utmanande för kärnkraftsproduktionen då de haft ett stort stopp i Ringhals 4 i över 6 månader samt driftstopp för oplanerad service på Oskarshamn 3. Om kärnkraften återvänder till full kapacitet ska detta dämpa prisuppgångarna. Finländska Olkiluoto 3 testkörs mer och mer och blir förhoppningsvis snart ett välkommet tillskott i kraftbalansen i norden.
  • Vindkraftsproduktionen tillsammans med generell förbrukningsneddragning har haft stor effekt på enskilda timmar och dagar. Troligtvis kommer vi inte se mindre av dessa utan förmodligen lika eller mer frekvent. Räkna med strödagar med extremt låga priser och timmar med negativa priser genom hela året.

Utvecklig av det rörliga dagspriset