Våra elavtal och elpriser

Fast eller rörligt elpris. Eller kanske en blandning av båda. Här hittar du information om våra olika elavtal och elpriser.

Fast elpris

Med ett elavtal med fast elpris betalar ni ett fast elpris per kilowattimme (kWh) under en tidsbestämd avtalsperiod. Oavsett vad som händer på elmarknaden vet ni exakt hur mycket ni kommer att betala för den el ni använder.

Läs mer om fast elpris

Rörligt elpris

Med ett elavtal med rörligt elpris följer elpriset svängningarna på den nordiska elmarknaden. Det passar er som tycker att det är okej att elpriset varierar, eftersom ni vet att kostanden ofta blir lägre över tid. 

Läs mer om rörligt elpris

Vintersäkrat elpris

Med ett elavtal med vintersäkrat elpris betalar ni ett fast elpris på vintern när priset brukar gå upp, och ett rörligt elpris under sommaren när elpriset oftast är lägre. Ni får det bästa av två världar.

Läs mer om vintersäkrat elpris

Teckna elavtal

Avtalsvillkor Företag

Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el. Dessutom gäller Fortum Markets AB:s särskilda avtalsvillkor för näringsidkare.

Energiskatt

Enligt svensk lag är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig. Skatten beror både på vilken verksamhet som bedrivs och var i landet elenergin används.