Tjänster för vindkraftsparker

Fortum hjälper vindkraftsproducenter att upprätthålla deras dagliga aktiviteter på marknaden och optimera intäkter för vindkraftparken. Vi erbjuder skräddarsydda paket med kombinerade produkter samt köp och försäljning av förnybara energicertifikat. Vi kan även tillhandahålla ackreditering och certifiering av vindkraftsparken för olika certifikatsystem inom förnybart producerad kraft.

Vinkraftverk och natur Blaiken


Kontakta oss för att diskutera mer

Wince Wong
Teamledare Key Account
Tel: +46 70 811 5589
[email protected]