Eget vattenkraftverk för företag

Vattenkraft är en av de äldsta formerna av förnybar energi och har använts för att producera elektricitet i över 2 000 år. Det utnyttjar energin från rörliga vattenmassor för att generera elektricitet, antingen genom att använda den direkt för att driva en turbine eller genom att omvandla energin till elektrisk energi med hjälp av en generator. Vattenkraft är en av de mest effektiva och kostnadseffektiva förnybara energikällorna som finns tillgängliga idag, och det är en av de viktigaste energikällorna för många länder runt om i världen, inklusive Sverige. Men kan man ha ett eget vattenkraftverk?

Den vanligaste och enklaste formen för att producera egen el är solceller. Man kan också sätta upp sitt eget vindkraftverk, vilket kan kräva lite mer investeringar. Men kan man ha ett eget vattenkraftvek?

Hur fungerar ett vattenkraftverk? 

Vattenkraft är en av de mest effektiva och miljövänliga formerna av förnybar energi som vi har tillgängliga idag. Genom att använda den potentiella energin från rörelsen av vatten kan vi generera elektricitet utan att släppa ut skadliga ämnen i atmosfären. Men hur exakt fungerar ett vattenkraftverk?

För att generera elektricitet från vatten, krävs det först en vattenkälla som kan vara en flod, en sjö eller en vattenreservoar. Vattnet samlas upp i en damm eller en stängsel, vilket skapar en hög reservoar av vatten med en hög potentialenergi. När vattnet sedan släpps från den höga reservoaren genom en öppning eller ett vattenfall, rör det sig med hög hastighet och driver en turbin. En vattenturbin är ett hjul som består av blad som är placerade runt en axel. När vattnet strömmar över bladen, roterar turbinen runt axeln. Denna rörelse överförs sedan till en generator, som omvandlar den mekaniska energin till elektrisk energi.

Fördelar med ett eget vattenkraftverk

Här är några av fördelarna med att ha ett eget mikrovattenkraftverk.

  • Spara pengar på företagets elräkning. 
  • Minskar beroende av fossila energikällor.
  • Vattenkraft är en förnybar och pålitlig energikälla.
  • Ni kan sälja överskottet tillbaka till oss på Fortum. 

Installera ett eget vattenkraftverk till företaget

Det är möjligt att installera flera typer av förnybara energikällor för egen elproduktion, så som solpaneler, vindkraftverk och till och med vattenkraftverk. Vattenkraft kräver att ert företag har ett vattendrag med både bra vattenflöde och en fallhöjd på minst 2 meter. Det kräver också en del grundläggande kunskaper om vattenkraftsproduktion och rätt vattenförsörjning för att det ska fungera.

Att installera ett vattenkraftverk kan ta lång tid, så om ni är ute efter en snabb lösning kanske vattenkraft är den idealisk lösning. Bygget av ett eget vattenkraftverk kräver flera steg, vilket kan inkludera: 

  • Schaktning av marken
  • Installation av rörledningar och turbiner
  • Konstruktion av motorer för att generera elektricitet.
  • Korrekta tillstånd

Hela processen kan ta flera år och kräver tillstånd från Länsyrelsen, så räkna med att det kommer krävas tid och engagemang för att få det på plats.

 

Vanliga frågor och svar om vattenkraft

Kan man ha ett eget vattenkraftverk?
Chevron down

Om man har tillgång till ett vattendrag med minst 2 meters fallhöjd kan man ha ett eget vattenkraftverk. Det krävs också tillstånd från Länstyrelsen eftersom vattenkraft kraftiskt påverkar vattnets invånare. 

Vad kostar det att installera ett eget vattenkraftverk?
Chevron down

Kostnaden för att ansöka om tillståndet för ett eget vattenkraftverk hos Länsstyrelsen 1 – 2 miljoner kronor enligt en studie från KTH. Sedan tillkommer ytterligare kostnader för själva byggandet av vattenkraftverket. 

Hur fungerar ett vattenkraftverk?
Chevron down

För att generera elektricitet från vatten, krävs det först en vattenkälla som kan vara en flod, en sjö eller en vattenreservoar. Vattnet samlas upp i en damm, vilket skapar en hög reservoar av vatten med en hög potentialenergi. När vattnet sedan släpps från den höga reservoaren genom en öppning eller ett vattenfall, rör det sig med hög hastighet och driver en turbin. En vattenturbin är ett hjul som består av blad som är placerade runt en axel. När vattnet strömmar över bladen, roterar turbinen runt axeln. Denna rörelse överförs sedan till en generator, som omvandlar den mekaniska energin till elektrisk energi.

Vill ni veta mer om att producera egen el och att sälja överskottet?

Certifiering: