Avfallshantering

Vi förbättrar våra kunders material- och energieffektivitet genom att erbjuda lösningar för återvinning och återhämtning. Som leverantör av heltäckande lösningar för avfallshantering tar vi ansvar för alla detaljer som rör avfallshanteringen: materialundersökningar, avfallshanteringsplanen, avfallsbeskrivningar, personalutbildning, placering och underhåll av avfallsbehållare, användning och hantering av avfall samt rapportering. Därmed kan du lägga all energi på det viktigaste: din verksamhet.

Kundservice Recycling & Waste

Tel: +46 19 30 52 00
kundservice [punktum] rws [snabel-a] fortum [punktum] com