Marksanering

Vi erbjuder ett brett utbud av reningsmetoder och solida expertkunskaper vid återställning av förorenade markområden. Vi väljer reningsmetoder för jorden i enlighet med vilka ämnen som orsakat föroreningen, områdets storlek, jordens egenskaper och de risker som förknippas med reningen.

F17
Ekonomiska fördelar

Vid heltäckande projekt ansvarar Fortum för ett framgångsrikt utförande av arbetet från början till slut med nyckelfärdigt resultat.

AU9
Miljömässiga fördelar

Förorenad jord på till exempel industriområden, gamla verkstäder, deponier eller sågverk minskar ofta värdet på egendomen eller utgör en fara för miljön.

F8
Säkerhet

Vi har mångårig erfarenhet och solid expertis och starkt fokus på säkerhet.

Rening av förorenad jord

Har du förorenad jord?

Vi erbjuder rening av förorenade områden i form av heltäckande projekt eller delprojekt. Vid heltäckande projekt ansvarar Fortum för ett framgångsrikt utförande av arbetet från början till slut, från förundersökning till utförande och sedan slutrapport. Vi anpassar i slutänden behandlingsmetoderna så att de uppfyller våra kunders behov.

Bland de vanligaste farliga ämnen som förorenar jordar finnns:

 • diverse tungmetaller, till exempel arsenik, krom, kvicksilver, bly och zink
 • oljeprodukter, till exempel bensin och diverse oljor
 • klorfenoler
 • furan
 • PAH-föreningar
 • PCB-föreningar
 • dioxiner
 • insektsmedel och bekämpningsmedel
 • olika lösningsmedel

Reningsmetoder med goda resultat

Förorenad jord kan renas på plats eller transporteras bort. Vi kan hantera alla faser av reningsprocessen från rivning av gamla byggnader, vattenbehandling, schaktning och transport av jordmassor till användning av de behandlade massorna vid konstruktion av infrastruktur i området.

De vanligaste metoderna vi använder för rening av jorden är:

 • ersättning av massor
 • extrahering av jordångor
 • kompostering
 • stabilisering
 • isolering
 • termisk behandling

Kontakta oss

Andreas Åkerling
Environmental Construction Manager
Tel: +46703757893
andreas.akerling@fortum.com

Marie Carlberg
Environmental Technical Advisor
Tel: +46703758808
marie.carlberg@fortum.com

Relaterade tjänster