Marksanering

Fortum Recycling & Waste erbjuder ett brett utbud av reningsmetoder och har solida expertkunskaper vid omhändertagande av material och återställning av förorenade markområden. Vi väljer reningsmetoder för jorden i enlighet med vilka ämnen som orsakat föroreningen, områdets storlek, jordens egenskaper och de risker som förknippas med reningen. Vi har ett nätverk av materialåtervinningscenter i Norden med fokus på att finnas nära kunden, minimera transporterna och kunna återvinna och återföra värdeskapande material till samhället eller industrin.

Cost efficient
Ekonomiska fördelar

Vid heltäckande projekt ansvarar Fortum för ett framgångsrikt utförande av arbetet från början till slut med nyckelfärdigt resultat.

Climate and resources
Miljömässiga fördelar

Förorenad jord på till exempel industriområden, gamla verkstäder, deponier eller sågverk minskar ofta värdet på egendomen eller utgör en fara för miljön.

Safety
Säkerhet

Vi har mångårig erfarenhet och solid expertis och starkt fokus på säkerhet.

Rening av förorenad jord

Materialcenter med fokus att återvinna och återföra värdeskapande material

Fortum Recycling & Waste har ett nätverk av materialcenter i Norden med fokus på att finnas nära kunden, minimera transporterna och kunna återvinna och återföra värdeskapande material till samhället eller industrin. De olika anläggningarna utformas efter kundernas lokala behov.

Vid anläggningarna återvinner vi och hanterar olika typer av material. Vi erbjuder mottagning, klassning, behandling, omhändertagande av alla typer av material och slutlig destruktion av farligt avfall.

Vill du veta mer kring vad vi erbjuder vid våra Material Centre - kika på videon

Har du förorenad jord?

Vi erbjuder rening av förorenade områden i form av heltäckande projekt eller delprojekt. Vid heltäckande projekt ansvarar Fortum för ett framgångsrikt utförande av arbetet från början till slut, från förundersökning till utförande och sedan slutrapport. Vi anpassar i slutänden behandlingsmetoderna så att de uppfyller våra kunders behov.

Bland de vanligaste farliga ämnen som förorenar jordar finns:

 • diverse tungmetaller, till exempel arsenik, krom, kvicksilver, bly och zink
 • oljeprodukter, till exempel bensin och diverse oljor
 • klorfenoler
 • furan
 • PAH-föreningar
 • PCB-föreningar
 • dioxiner
 • insektsmedel och bekämpningsmedel
 • olika lösningsmedel

Reningsmetoder med goda resultat

Förorenad jord kan renas på plats eller transporteras bort. Vi kan hantera alla faser av reningsprocessen från rivning av gamla byggnader, vattenbehandling, schaktning och transport av jordmassor till användning av de behandlade massorna vid konstruktion av infrastruktur i området.

De vanligaste metoderna vi använder för rening av jorden är:

 • ersättning av massor
 • extrahering av jordångor
 • kompostering
 • stabilisering
 • isolering
 • termisk behandling

Kontakta oss

Krister Domander

Sales Manager Masses
Tel: +46703757851
krister [punktum] domander [snabel-a] fortum [punktum] com

Johan Löwenhamn

Sales Manager MRC North
Tel: +46 72 203 68 40
johan [punktum] lowenhamn [snabel-a] fortum [punktum] com

Relaterade tjänster