Intäktseffektiv och hållbar utvinning av metaller från bottenaskor

Vi är specialiserade på hållbar återvinning av restmaterial från värme- och kraftvärmeverk och framför allt på utvinning av metaller från bottenaskor. Vid våra sorteringsanläggningar i Sverige, Finland, Danmark och Litauen optimerar vi intäktsvärdet på restmaterialet för våra kunder.

Find contractor
Sorteringskvalitet

Hela värdekedjan från analys och transporter till sortering, hantering och metallförsäljning.

Cost efficient
Intäktseffektivitet

Att optimera intäktsvärde av restmaterial kräver en 100% samverkan mellan teknik, process och föräljning.

Recycled materials
Hållbara metoder

Certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. Arbetsmaskiner av senaste miljöklass.

Ask- och slagghantering

Ask och slagghantering

Vi brukar säga att "ge oss ett 16-ampersuttag och visa var vi kan stå, så löser vi resten. Vi ser till att sorteringsanläggningen kommer på plats, manskapsbodar, vatten, generatorer, ja precis allt som behövs för att sätta igång. Vid behov kan vi även bistå med tillståndsansökningar, försäkringsmässiga aspekter och kontakt med myndigheter. All den specialistkompetens som behövs för att komma igång med sortering av bottenaskan får du av oss. Tack vare daglig insamling av produktionsstatistik, på våra sorteringsanläggningar, kan vi idag agera snabbare på avvikelser och minimera stopptider. Vår mobila enhet med underhålls- och servicetekniker är tillgängliga oavsett veckodag.

Återvinning & Försäljning av metaller

Genom ett brett globalt nätverk av metalluppköpare ser vi till att optimera intäktsvärdet av sorterade metaller, allt för att kunna uppnå högsta intäkt för oss och våra kunder. Förutom våra on site-plockare som gör den första sorteringen, har vi även en modern metal-upgrade anläggning i Stockholm. Där klassificerar och separerar vi metaller, de rengörs i en motordriven specialtrumma, torkas och handsorteras från 12 mm och uppåt. Därefter paketerar vi aluminium, stål, mässing, koppar till en renhet per fraktion på hela 95%, för att sedan gå till försäljning.

Material för deponitäckning

Vi är idag ledande i Sverige när det gäller avsättning av restprodukter från förbränning till deponitäckningar. Det mineraliska materialet från våra sorteringsanläggningar används som konstruktionsmaterial i aktuella deponitäckningar. Vi levererar årligen drygt 300 000 ton material till deponitäckningsprojekt bl a sorterat slagg-grus och fluidbäddsand. Våra kunder är stora energibolag och förbränningsverk. Vi kan även vid behov erbjuda deponier tack vare ett stort kontaktnät av kommunala och privata företag.

Kontakta oss

Joakim Landström

Produktchef Aska och slagg
Tel: +46 70 375 78 12
joakim [punktum] landstrom [snabel-a] fortum [punktum] com

Besöksadress

Släntvägen 4, Upplands Väsby

Göran Sand

Affär och strategi
Tel: +46 70 925 64 10
goran [punktum] sand [snabel-a] fortum [punktum] com