Entreprenadtjänster

Vi erbjuder nya, kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar för miljökonstruktioner. Förutom entreprenörsarbeten kan vi hantera alla faser av konstruktioner; från projektplanering, utvärdering och schemaläggning hela vägen till slutlig byggplanering.

Cost efficient
Ekonomiska fördelar

Vi kan hantera alla faser av konstruktioner, från projektplanering, utvärdering och schemaläggning hela vägen till slutlig byggplanering.

Climate and resources
Miljömässiga fördelar

Vi återvinner kundens material, industriella biprodukter och olika avfallsmaterial i största möjliga omfattning under miljökonstruktioner.

Safety
Säkerhet

Vi tillämpar vår kunskap och erfarenhet för att hitta och genomföra nya alternativ. Om det behövs hjälper vi också till att ansöka om miljötillstånd.

Miljökonstruktion, byggnation och planering

Heltäckande miljökonstruktioner

Miljökonstruktioner är bland annat

  • fält, bassänger och jordarbeten
  • ytstrukturer för slutna deponier
  • grundstrukturer för deponier
  • stabiliseringsarbeten
  • mudderarbeten

Vi tillämpar vår kunskap och erfarenhet för att hitta och införa nya alternativ.

Förutom entreprenörsarbeten kan vi hantera alla faser av konstruktioner från projektplanering, utvärdering och schemaläggning hela vägen till slutlig byggplanering. 

Vår omfattande expertis och vårt breda utbud av tjänster gör det möjligt att bygga isolerings- och vattenledningssystem som krävs för till exempel strukturer på deponier. Våra tjänster omfattar också konstruktion av ny infrastruktur, till exempel vägar.

Material till återvinning

Vi återvinner kundens material, industriella biprodukter och olika avfallsmaterial i största möjliga omfattning vid miljökonstruktioner. Detta gör att vi kan spara på jungfruligt råmaterial och återvinna avfallets beståndsdelar.

Kontakta oss

Johan Löfsson

Project Manager
Tel: +46703757883
johan [punktum] ake [punktum] lofsson [snabel-a] fortum [punktum] com

Relaterade tjänster