Energitjänster

Blandat avfall innehåller alltid några beståndsdelar som inte går att använda som material. För sådana beståndsdelar, inklusive farliga beståndsdelar, är energiåtervinning ett säkert och ekonomiskt hållbart alternativ.

Increased efficiency
Fördelar med ökad effektivitet

Genom årens lopp har vi fokuserat på ökad effektivitet vid återvinning av energi från avfall.

Climate and resources
Eco Heat

Att ersätta fossila bränslen med icke-återvinningsbart avfall minskar utsläppen av växthusgaser och möjliggör kostnadsbesparingar och miljövänlig produktion av fjärrvärme.

Safety
Säkerhet

Vi arbetar aktivt för att förbättra säkerheten vid produktion av energi ur avfall.

Energiåtervinning genom nyttjande av energin i avfall

Omvandla avfall till energi

Blandat avfall innehåller alltid några beståndsdelar som inte går att använda som material. För sådana beståndsdelar, inklusive farliga beståndsdelar, är energiåtervinning ett säkert och ekonomiskt hållbart alternativ.

Fortum har produktionsanläggningar i Norden och Baltikum, där energin från avfallet används i form av fjärrvärme, processvärme och elektricitet.

Att ersätta fossila bränslen med icke-återvinningsbart material som bränsle minskar utsläppen av växthusgaser och möjliggör billig och miljövänlig produktion av fjärrvärme. Avfallsbaserade bränslen används för att ersätta fossila bränslen, till exempel kol, men också nytt trä i energiproduktionen.

De totala CO2-utsläpp som uppstår genom energiproduktionen kan minskas med hjälp av avfallsbaserade bränslen som SRF (Solid Recovered Fuel).

Fördelar med ökad effektivitet

Genom historien har vi fokuserat på att öka effektiviteten vid återvinning av energi ur avfall. Vid alla våra anläggningar gjort betydande investeringar under de senaste åren för att öka effektiviteten i värmeproduktionen från avfall för produktion av fjärrvärme . Vi samarbetar nära med våra fjärrvärmekunder för att hela tiden förbättra våra produkter, och för att hjälpa dem bibehålla sin konkurrenskraft på lång sikt.

Genom ökad effektivitet kan vi erbjuda fjärrvärme som både har låga kostnader och är miljövänlig. Detta stöttar våra kunders lönsamhet och marknadspositioner.

Skapa energilösningar tillsammans

Genom att kombinera kundens kunskaper och insikter med Fortums expertis, kan vi gemensamt hitta kostnadseffektiva innovativa lösningar för kundens specifika behov inom materialhantering och energiproduktion. Vi skapar skräddarsydda lösningar till ett konkurrenskraftigt pris. Vi anser att vi kan uppnå bästa möjliga resultat genom att samarbeta kring energirelaterade möjligheter.

Kontakta oss

Ulrika Wievegg

EHSQ Manager Sweden
Tel: +46703757803
ulrika [punktum] wievegg [snabel-a] fortum [punktum] com

Relaterade tjänster