Byggande

Vi erbjuder nya, kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar för miljökonstruktioner. Förutom entreprenörsarbeten kan vi hantera alla faser av konstruktioner, från projektplanering, utvärdering och schemaläggning hela vägen till slutlig byggplanering. Vid behov hjälper vi även till med ansökan om miljötillstånd.

F17

Vi kan hantera alla faser av konstruktioner, från projektplanering, utvärdering och schemaläggning hela vägen till slutlig byggplanering.

AU9

Vi återvinner klientens material, industriella biprodukter och olika avfallsmaterial i största möjliga omfattning under miljökonstruktioner.

F8

Vi tillämpar vår kunskap och erfarenhet för att hitta och genomföra nya alternativ. Om det behövs hjälper vi också till att ansöka om miljötillstånd.

Miljökonstruktion, byggnation och planering

Miljökonstruktioner är bland annat

  • fält, bassänger och jordarbeten
  • ytstrukturer för slutna deponier
  • grundstrukturer för deponier
  • stabiliseringsarbeten
  • mudderarbeten

Vi tillämpar vår kunskap och erfarenhet för att hitta och införa nya alternativ.

Förutom entreprenörsarbeten kan vi hantera alla faser av konstruktioner från projektplanering, utvärdering och schemaläggning hela vägen till slutlig byggplanering. Vid behov hjälper vi även till med ansökan om miljötillstånd.

Vår omfattande expertis och vårt breda utbud av tjänster gör det möjligt att bygga isolerings- och vattenledningssystem som krävs för till exempel strukturer på deponier. Våra tjänster omfattar också konstruktion av ny infrastruktur, till exempel vägar.

Vi återvinner kundens material, industriella biprodukter och olika avfallsmaterial i största möjliga omfattning vid miljökonstruktioner. Detta gör att vi kan spara på jungfruligt råmaterial och återvinna avfallets beståndsdelar.

Andreas Åkerling
Environmental Construction Manager
Tel: +46703757893
andreas.akerling@fortum.com