Ask- och slagghantering

Ask- och slagghanteringstjänsten säkerställer långsiktig avsättning av bottenaska från avfallsförbränning.

Ask- och slagghantering

Som ledande i Sverige inom avsättning av förbränningsrestprodukter till deponitäckningar har vi utvecklat spetskompetens vad gäller miljöriktig hantering av ask- och slaggprodukter. Med våra dokumenterade metoder återvinner vi metaller och järnskrot. Tack vare våra mobila sorteringsanläggningar kan vi utföra själva slaggsorteringen på plats hos kund. Det mineraliska materialet används som konstruktionsmaterial i deponitäckningar.

Fördelar med tjänsten

  • Fortum Waste Solutions (f.d Turebergs Recycling) har flerårig erfarenhet och kunskap inom ask- och slagghantering och avsättningar av restprodukter.

  • Dokumenterade metoder för hantering, bearbetning i form av processer med provtagning och kvalitetssäkring av restmaterial.

  • Kompletta logistiklösningar för hantering, bearbetning och återvinning.

  • Tillgång till deponier: Stort kontaktnät med kommunala och privata företag som ska täcka deponier.

Kontakta oss

Joakim Landström
Produktchef Aska och slagg
Tel: +46 70 375 78 12
[email protected]

Göran Sand
Aska och slagg
Tel: +46 70 925 64 10
[email protected]

Metallåtervinning

Metallåtervinningstjänsten erbjuder avsättning av skrot och metaller utvunnet ur aska och slagg, från förbränningsanläggningar.

Vi köper, upparbetar och marknadsför metaller från förbränning till rena fraktioner av aluminium, mässing, koppar och rostfritt. Metaller efterbehandlas i vår egen metallupparbetningsanläggning och kvalitetssäkras. Färdigsorterade metallfraktioner paketeras för transport och försäljning till uppköpare och smältverk i Sverige och på den internationella marknaden. Järnskrot säljs idag till lämplig uppköpare beroende på pris, transportavstånd och mottagningsmöjligheter. Vi behandlar järnskrotet enligt överenskomna kvalitetskrav från våra kunder.

Kontakta oss

Thomas Höijer
Metallåtervinning
Tel: + 46 760 955 432
[email protected]