Industriservice – komplett industriell rengöring

Vår tjänst Industriservice är riktad till verksamheter med antingen planerade regelbundna inspektioner eller akuta och oplanerade driftstopp. Den täcker in allt från cistern- och tankrengöring, högtryckspolning- och rengöring till industriell rengöring.

Circular economy
Mobil lösning

Vi har samlat allt som behövs för en hållbar rengöring och sanering av industriell utrustning i en trailer. Tack vare den mobila lösningen kan vi erbjuda vår tjänst till hela Sverige.

Widely certificated
Säkerhet

Vi genomför vår service med hjälp av robotstyrd rengöring – så kallad no entry-metod. Personalen står utanför och utför rengöringen på ett så säkert sätt som möjligt.

Recycling and waste services
Materialeffektivitet

I bästa fall kan materialet som uppstår återanvändas i befintliga produktionsprocesser. Vi tar hand om farligt avfall på ett säkert och spårbart sätt enligt EU:s regelverk med hjälp av bästa tillgängliga teknik.

Industriservice – komplett industriell rengöring

En tjänst baserad på säkerhet, systematisk planering och anpassad ny teknik

Våra tjänster förbättrar säkerheten, är materialeffektiva och minimerar miljöpåverkan. Varje lösning är anpassad efter kundens specifika behov och utmaningar, där Fortum Recycling & Waste ansvarar för hela kedjan. Från att rengöra er industriella utrustning till att säkert hantera och omhänderta materialet som uppstår efter rengöringen.

Avfallshantering, logistik, planering och analys

Vi gör en grundlig analys kring behov av rengöringsmetod tillsammans med kunden. Med vår expertis inom materialeffektivitet och användning av produktionsavfall tar vi fram en helhetslösning där vi är den enda kontaktyta kunden behöver för hela kedjan – från rengöring till avfallshanteringen.

 • Minimal risk
 • Säker hantering av avfall
 • Effektiv och hållbar hantering av material, logistik och transport

Högtrycksrengöring och spolning

Vi erbjuder alla typer av högtrycksrengöring och tillämpar vår kunskap och erfarenhet för att hitta och införa nya alternativ. Våra tjänster utförs med säker utrusning och anpassad ny teknik.

Tillsammans med kunden utformar vi rätt reningsmetod och utrustning anpassade för systemen vilket minimerar kostnader.

 • Högtrycksrengöring, vid behov med hetvatten
 • Rengöring av rörsystem och värmeväxlare
 • Cistern- och tankrengöring

Sugning av både fasta och flytande ämnen

Med effektiv sugning och säker bortforsling undviks oönskade överraskningar, samtidigt som driftsäkerheten ökar.

 • Omhändertagande av fasta och flytande ämnen
 • Möjlighet att rengöra med högtryck samt hetvatten om behovet finns
 • Sugbilar

Transport och hantering av fast och flytande farligt avfall

Fortum Recycling and Waste har mer än 50 års erfarenhet av att hantera farligt avfall och erbjuder hållbara lösningar tillsammans med kunden och säkerställer en trygg slutförvaring.

Vi transporterar, analyserar och behandlar farligt avfall och hjälper kunden med rätt emballage och märkning.

 • Planering och rådgivning på plats
 • Miljövänlig hantering som återvinner maximalt värde och deponerar oönskade giftiga komponenter med bästa tillgängliga tekniker
 • Rapportering och hjälp med nödvändig dokumentation
 • Återvinningslösningar för att nyttja värdefulla resurser i avfallet

Kontakta oss

Susanne Andersson Hayes

Commercial Director
Tel: +46 70 375 01 93
susanne [punktum] andersson [punktum] hayes [snabel-a] fortum [punktum] com