Återvinning av metallskrot – för en renare och resurseffektiv värld

Metallskrot bör hanteras och behandlas. Eftersom metaller och mineraler kan återvinnas i närmast det oändliga, bör de i möjligaste mån återanvändas till ett nytt ändamål. Genom att återvinna metallskrot sparar man dessutom cirka 80 procent energi jämfört med att tillverka ny metall utav malm och mineraler.

Fortum Recycling and Waste tar hand om metallskrot på ett säkert sätt så att det kan återvinnas till sekundärt råmaterial och användas till att tillverka nya produkter.

Reliable
Helhetslösning

Fortum Recycling and Waste erbjuder hjälp inom hela metallåtervinningsprocessen, från utvärdering och analys av befintligt metallskrot till projektledning av transporten till sorterings- och återvinningsanläggningar.

Hazardous waste and detoxification
Förorenat metallskrot

Förorenat metallskrot kan vara svårt att identifiera, förvara och omhänderta på ett säkert och korrekt sätt. Vi är specialister på att ta hand om denna typ av metallskrot och finns tillgängliga att bistå med rådgivning samt säker sortering och behandling.

Recycled materials
Resurseffektivitet

Vår ambition är att kontinuerligt fokusera på resurseffektivitet och erbjuda våra kunder smarta lösningar. Vi strävar efter att utforma våra behandlingsprocesser för metallskrot med så lite miljöpåverkan som möjligt.

Metallåtervinning - en komplett lösning för ditt metallskrot

Metallåtervinning med avstamp i den cirkulära ekonomin

Att återvinna material som blir över från tillverkning och produktion kommer fortsätta vara viktigt för att företag och verksamheter ska nå sina miljö- och affärsmål. På ett smart sätt, med lösningar som främjar en cirkulär ekonomi.

Men för att vara en aktiv del av kretsloppet krävs att man som företag och verksamhet lägger stor vikt på resurseffektivitet. Därför är tillvaratagandet av viktiga resurser som metaller och mineraler en central del i att skapa en renare värld.

Vår process

1. Analys och utvärdering av metallskrot

Fortum Recycling and Waste utvärderar tillsammans med kunden vad ni har för metallskrot och hur det förvaras idag.

• Planering och rådgivning på plats

• Identifiering av förorenad metall

• Snabba, effektiva och kundanpassade lösningar

• Rapportering och hjälp med nödvändig dokumentation

2. Upphämtning och sortering vid vår anläggning

Vi förser kunden med lämpliga behållare och containrar för att samla metallskrotet. Efter att vi har hämtat upp metallerna fraktar vi det till vår sorteringsanläggning, där metallskrotet sorteras, förbehandlas och omhändertas på ett säkert sätt och med så lite miljöpåverkan som möjligt.

• Brett utbud av behållare och containrar

• Effektiv, hållbar, och flexibel logistik och transport

• Noggrann kontrollering och sortering

• Expertis och erfarenhet inom hantering av förorenat metallskrot

3. Transport till metallåtervinningen

Fortum Recycling and Waste transporterar metallen till återvinningsanläggningen, där den återvinns till sekundärt råmaterial som kan användas igen.

• Uppfyllande av metallindustrins kvalitets- och inköpskrav

• Miljöcertifierade och godkända anläggningar

Kontakta oss för mer information

Kundservice Recycling & Waste

Tel: +46 19 30 52 00
kundservice [punktum] rws [snabel-a] fortum [punktum] com