HorsePower

Fortum HorsePower erbjuder ett enkelt och bekvämt sätt att hantera strö och gödsel från stallet. Gödslet fraktas direkt från stallet till kraftverket där det omvandlas till miljövänlig och förnybar energi. Bra för både dig och miljön!

Vad är HorsePower?

HorsePower är en miljövänlig tjänst som hjälper dig bli av med avfall.

Läs mer här

Fortum HorsePower är en enkel och miljövänlig lösning för strö- och gödselhantering i stallet. I tjänsten ingår leverans av strö till stallet och hämtning av gödsel. Gödseln transporteras från stallet till kraftverket, där det omvandlas till ren, förnybar och närproducerad energi.

Tjänsten utvecklades och används i Finland.

Ett bra bränsle

Visste du att gödsel från två hästar är tillräckligt för att värma upp en enfamiljsvilla under ett helt år? Hästgödsel är numera klassat som ett biobränsle inom EU och kan användas som en utmärkt värmekälla. Genom att förbränna gödseln slipper man dessutom de kväveutsläpp som bildas när den komposteras.

Kontakt

Per Harsem
Country manager
Tel: +46722084121
[email protected]

Liina Hukkinen
Growth Engineer
Tel: +358 46 72 452 3768
[email protected]

Charlotte Jibréus
Sales Expert
Tel: + 46 76 835 82 30
[email protected]

Therese Odefalk
Kundservice
Tel: +46 (0)72 452 34 32
[email protected]

Tillsammans för ett grönare hovavtryck