Digital lösning för spårbarhet av farligt avfall

För att öka spårbarheten av farligt avfall och förbättra Sveriges avfallsstatistik utvecklar Naturvårdsverket en ny digital lösning för uppgiftslämnande. Den blir gemensam för verksamhetsutövare som producerar, transporterar, behandlar eller på annat sätt hanterar farligt avfall i Sverige.

Digital lösning för spårbarhet av farligt avfall

För att öka spårbarheten av farligt avfall och förbättra Sveriges avfallsstatistik utvecklar Naturvårdsverket en ny digital lösning för uppgiftslämnande. Den blir gemensam för verksamhetsutövare som producerar, transporterar, behandlar eller på annat sätt hanterar farligt avfall i Sverige. De nya kraven har sitt ursprung i EU:s ändrade avfallsdirektiv. Lösningen lanseras den 5 juli 2020, i samband med att ny lagstiftning träder i kraft.

Enligt Naturvårdsverkets regleringsbrev ska utvecklingen av den digitala lösningen utgå från varje parts eget ansvar för sin information. Samverkan kring den digitala lösningen sker bland annat genom att använda existerande forum inom Smart miljöinformation. Naturvårdsverket genomför under arbetets gång dialogmöten med både verksamhetsutövare och branschorganisationer, samt tillsynsmyndigheter. Under hösten 2019 påbörjades utveckling av den digitala lösningen i samverkan med en arbetsgrupp bestående av verksamhetsutövare.

Läs mer om arbetet på Naturvårdsverkets hemsida