Återvinning av järn- och metallskrot – för en renare och resurseffektivare värld

Järn- och metallskrot bör hanteras och behandlas. Eftersom metaller och mineraler kan återvinnas i närmast det oändliga, bör de i möjligaste mån återanvändas till ett nytt ändamål. Återvinning av skrot sparar dessutom cirka 80 procent energi jämfört med att tillverka ny metall av malm och mineraler. Fortum Recycling & Waste tar hand om järn- och metallskrot på ett säkert sätt så att det kan återvinnas till sekundärt råmaterial och användas till att tillverka nya produkter.

Reliable
Helhetslösning

Fortum Recycling & Waste erbjuder hjälp inom hela metal­lå­ter­vin­nings­pro­cessen, med en enda kontaktyta, från utvär­dering och analys av befintligt järn- och metall­skrot till trans­port till sorte­rings- och återvin­nings­an­lägg­ningar, enligt ett flexibelt och i förväg planerat schema.

Hazardous waste and detoxification
Förorenat metallskrot

Förorenat järn- och metall­skrot kan vara svårt att identi­fiera, förvara och omhän­derta på ett säkert och korrekt sätt. Vi är speci­a­lister på detta och finns tillgängliga att bistå med rådgivning, utrustning och teknik för säker hantering med minimala risker.

Recycled materials
Resurseffektivitet

Vår ambition är att erbjuda smarta lösningar som ger förbättrad materialeffektivitet, lägre avfallskostnader och korrekt ersättning. Vi strävar efter att utforma våra behand­lings­pro­cesser för järn- och metall­skrot med så liten miljöpå­verkan som möjligt.

Återvinning av järn- och metallskrot

Metallåtervinning med avstamp i den cirkulära ekonomin

Att återvinna material som blir över från produktion främjar den cirkulära ekonomin och är viktigt för att företag ska nå sina miljö- och affärsmål.

För att vara en aktiv del av kretsloppet krävs att företag lägger stor vikt vid resurseffektivitet. Att ta tillvara resurser som järn, metaller och mineraler är en central del i att skapa en renare värld.

Vår process

1. Analys och utvärdering av järn- och metallskrot

Fortum Recycling & Waste utvärderar tillsammans med kunden vad ni har för järn- och metallskrot och hur det förvaras idag.

• Planering och rådgivning på plats

• Identifiering av eventuellt förorenat skrot

• Snabba, effektiva och kundanpassade lösningar

• Rapportering och hjälp med nödvändig dokumentation

2. Upphämtning och sortering vid vår anläggning

Vi förser kunden med lämpliga behållare och containrar för att samla järn- och metallskrot. Efter att vi har hämtat upp skrotet fraktar vi det till vår sorteringsanläggning, där det sorteras, förbehandlas och omhändertas på ett säkert sätt och med så liten miljöpåverkan som möjligt.

• Brett utbud av behållare och containrar

• Effektiv, hållbar, och flexibel logistik och transport

• Noggrann kontrollering och sortering

• Expertis och erfarenhet inom hantering av förorenat metallskrot

3. Transport till metallåtervinningen

Vi transporterar järn- och metallskrot till återvinningsanläggningen, där det återvinns till sekundärt råmaterial som kan användas igen.

• Uppfyllande av metallindustrins kvalitets- och inköpskrav

• Miljöcertifierade och godkända anläggningar

Recycling & Waste - Återvinning av järn- och metallskrot

Kontakta oss för mer information

Kundservice Metallåtervinning

Tel: +46 19 30 52 20
metals [punktum] sweden [snabel-a] fortum [punktum] com

Peter Rasch

Affärsområdeschef Metallåtervinning
Tel: +46 72 203 48 45
peter [punktum] rasch [snabel-a] fortum [punktum] com

Mattias Sandberg

Strategisk metallinköpare
Tel: +46 70 144 64 01
mattias [punktum] sandberg [snabel-a] fortum [punktum] com