Blogg

7 sätt att skapa en mer hållbar arbetsplats

29 maj 2023, 14:18

Workplace

Många av oss gör hållbarhetsåtgärder i hemmet varje dag, vare sig vi tänker på det eller inte. Men vad händer på arbetsplatsen? Där till synes enkla förändringar kan leda till stor effekt på sikt. Här är några tips till dig som vill börja bidra på jobbet.

1. Sopsortering

Hur ser systemet ut för återvinning och avfallshantering på din arbetsplats? I bästa fall är det superstrukturerat och väl integrerat i kulturen – i värsta fall är det ingen som orkat bry sig. Tjusiga och tydliga återvinningskärl är ett steg på vägen, men någon måste hantera dessa också. Undersök vad som skulle krävas för en förbättring. Kanske fastighetsägaren har ett ansvar som inte efterlevs – eller är det kommunen som skulle kunna erbjuda lösningar? Kan panten doneras till välgörande ändamål?

2. Färre diskvändor

Moderna diskmaskiner är förvisso resurseffektiva, men det betyder inte att de behöver jobba hela dagarna. Skapa en utmaning för att se om antalet diskvändor kan begränsas – vilket sparar både el, vatten och diskmedel. Det är en åtgärd som är högst mätbar och lätt att följa upp. Uppmuntra till gemensam sak. En simpel ”one cup policy” kan göra skillnad för att få folk att sluta ta nya kaffekoppar i varje fikapaus.

3. Hållbart pendlande

Att ifrågasätta din arbetsgivares transportpolicy kan vara knepigt eftersom det innebär att ge sig in i ett större skifte. En lägre hängande frukt kan vara att ta upp de anställdas möjligheter att ta sig till arbetsplatsen på ett mer hållbart sätt. Finns det generöst med laddstationer så att medarbetare uppmuntras att byta till elbil? Finns det cykelrum för att parkera cykeln säkert, utan stöldrisk? Kan man ordna pendlingsgrupper som reser gemensamt? Kanske finns det rentav möjlighet att införa ett litet kollektivtrafikbidrag för att få fler att ta bussen till jobbet? Genom att börja smått kan den här typen av initiativ skapa förändring.

4. Smartare inköp

Många arbetsplatser använder sig fortfarande flitigt av engångsartiklar som knappt ens återvinns. Försök ställa krav på att köpa in produkter av högre kvalitet som håller i längden. Det kan gälla allt från koppar och tallrikar, till pennor och kontorsmöbler. Kanske det finns saker man kan hyra istället för att köpa? Eller varför inte undersöka möjligheten till att köpa inredning, skrivbord och stolar från second hand?

5. Mindre papper, färre träd

Trots att vi blev lovade ”det papperslösa kontoret” slösas det fortsatt en hel del med pappersförbrukningen. Skapa en utmaning där utskrifter är det absolut sista alternativet. Hur mycket papper kan din avdelning spara i så fall? Kanske man kan ändra i inställningarna så att dubbelsidiga  utskrifter är standard? Även här finns det sätt att mäta och fira varje seger. Dessutom kan det finnas goda anledningar att byta till en mer resurseffektiv skrivare med längre livstid och lägre klimatpåverkan.

Det är också bra att välja att motta fakturor från sina leverantörer på ett digitalt sätt, exempelvis e-postfaktura. Det är också smart att samla alla elkostander på en och samma faktura - vi på Fortum erbjuder samfak­tu­ering vilket innebär att ni får en faktura för er nätavgift och er förbrukade el istället för två olika.

6. Energieffektivisering

Att släcka lamporna på tomma arbetsplatser är i dag en ickefråga, och att byta till sensorstyrd belysning blir allt vanligare för att spara på elanvändningen. Men det finns gott om andra apparater som står på dygnet runt, även om de bara är i standbyläge. Testa en policy kring ordentlig avstängning vid hemgång och se ifall ni kan få ner elanvändningen över tid. Finns det dessutom utrymme för solpaneler på taket kan det vara ett utmärkt sätt att spara kostnader.

7. Utmana, mät och fira

Det är svårt att få folk att ändra beteende genom pekpinnar och förbud. Se istället till att göra det roligt att jobba hållbart. Små utmaningar, tävlingar och belöningar kan leda till att den mest hårdnackade ignoranten kan lysa av stolthet över att ha begränsat sin klimatpåverkan. Beteenden på arbetsplatsen tar man dessutom gärna med sig hem, så åtgärderna kan få ringar på vattnet.
 

Låt oss ringa upp dig så berättar vi mer.