Blogg

5 steg för att komma igång med företagets hållbarhetsrapportering

04 april 2023, 14:52 Lästid: 3 minuter

Hållbarhetsrådgivaren Bastian Klunde ger sina bästa råd om hur ditt företag kan börja med hållbarhetsredovisning.

Hållbarhetsredovisning för företag

Med ett ständigt växande klimathot och på sikt nya regler från EU, råder det ingen tvekan: företag måste jobba mer hållbart och det ska dokumenteras i form av noggranna hållbarhetsrapporter.

Men vad är en hållbarhetsrapport? Hur tar man de första stegen för att rapportera om företagets hållbarhet? Och vad är det bästa sättet att skapa en hållbarhetsredovisning?

Bastian Klunde, som är hållbarhetsrådgivare och delägare i konsultföretaget Footprint, säger att det finns flera lagar och regleringar på horisonten som kommer att gälla företag.

– Det som kanske kommer att vara viktigast för företagare i framtiden är det nya hållbarhetsrapporteringsdirektivet, även kallat CSRD. Det kommer på sikt att kräva att alla företag redovisar hållbarhetsinformation, säger Klunde.

– Det här är något vi vet kommer. Man kan sitta och vänta på den dagen kraven är ett faktum, men vi anser att det inte finns någon god anledning att skjuta upp hållbarhetsredovisningen. Å andra sidan finns det många fördelar med att börja med det här redan nu, tillägger han.

Men vad innebär hållbarhetsredovisning egentligen?

Vad är en hållbarhetsrapport?

Kortfattat kan man säga att en hållbarhetsrapport, eller hållbarhetsredovisning som det också kallas, är en kommunikation från näringsliv till marknad om hur företag påverkar samhället omkring sig när det gäller hållbarhet – både på gott och ont.

Rapporterna mäter företagens hållbarhet inom tre olika områden, vilka sammanfattas med förkortningen ESG: miljö och klimat (miljöaspekten), de sociala faktorerna (sociala aspekten) och affärsaspekten (styrningsaspekten).

Det gäller alltså inte bara miljön utan även ytterligare hållbarhetsteman som jämställdhet, inkludering, antikorruption och liknande.

– Det finns en efterfrågan på att större företag ha en årlig hållbarhetsrapprot där det ska sägas något om hur företaget påverkar samhället omkring sig, säger Klunde.

Kom igång med hållbarhetsrapportering i 5 steg

– För mindre företag är det viktigaste att börja med en bedömning av vilka åtgärder som faktiskt är väsentliga för företaget. Om ni däremot tillhör ett större företag, med resurser och som antas omfattas av skyldigheter från kommande lagstiftning, då måste ni genast börja med ett metodiskt förhållningssätt till detta. Man måste börja kartlägga, och man måste sätta igång direkt, säger Klunde.

1. Kontrollera väsentlighetsfaktorn

Något som är relevant oavsett hur många anställda man har och hur många miljoner man har i omsättning, är en väsentlighetsbedömning.

Ni måste identifiera vad som är betydande hållbarhetsteman för ert företag. Ni måste också redovisa var de negativa effekterna företaget har på samhället ligger. Det handlar om att dokumentera vad som har prioriterats och skälen till att prioritera detta.

– En väsentlighetsbedömning innebär att man inte börjar kartlägga mer än vad man måste vad gäller riskfaktorer och inflytande, vilket ofta är vad folk tycker är krävande, säger Klunde.

2. Dokumentera hållbarhetsriskerna

En hållbarhetsredovisning bör innehålla en översikt över företagets hållbarhetsrisker.

Svara på frågorna:

  • Vilka typer av hållbarhetsrisker är ert företag utsatt för?
  • Hur integreras de i företagets riskhantering?

En sådan rapport bör också dokumentera företagets påverkan, till exempel i form av ett klimatutlåtande eller en due diligence-bedömning som rör mänskliga rättigheter i värdekedjan.

3. Var specifik med mål och åtgärder

När ni rapporterar om hållbarhet bör ni sätta tydliga mål för företaget. På så sätt har ni alltid något att sikta mot. Det är också viktigt att ta med konkreta åtgärder i planen som ska uppnå de specifika mål ni har satt upp för företaget.

4. Dokumentera företagets utveckling

En hållbarhetsredovisning ska kunna visa vilken typ av framsteg ert företag har haft för att nå hållbarhetsmålen över tid.

– Man bör etablera någon form av baslinje, man måste också visa hur man arbetar för förbättring över tid, säger Klunde.

5. Ta ägarskap och utnyttja resurser

Sist men definitivt inte minst, se till att ni inte delegerar hållbarhetsredovisningen för långt ifrån kärnverksamheten.

– Hållbarhetsredovisningen ska ägas av ledningen, och det ska ges tillräckligt med resurser för att se till att det görs ordentligt. Först då blir det strategisk värdefull information för företaget, säger Klunde.

Hållbarhetsrapportera företagets el

En stor del i företagets hållbarhetsrapport är så klart den egna verksamheten, men den bör också innehålla information om företagets leverantörer. En viktig aktör att ha med är er elleverantör.

För företag med en årsförbrukning under 100 000 kWh ger Miljötrygg ett försprång i hållbarhetsredovisningen. Väljer ni att lägga till Miljötrygg till företags elavtal säkerställer ni att samma mängd el som ert företag förbrukar, produceras från förnybara energikällor (sol, vind och vatten). Ni är också med och bidrar till Håll Sverige Rents goda arbete mot nedskräpning. Ni får ett diplom som fungerar utmärkt att ha med i er hållbarhetsredovisning.

Företag med en årsförbrukning över 100 000 kWh kan välja vilken energikälla ni vill köpa el från. Ni kan välja att lika mycket el som ert företag förbrukar produceras av solkraft, vindkraft eller vattenkraft. Ni får ett diplom som ni kan använda i er hållbarhetsrapport.

Låt oss ringa dig så berättar vi mer

3