Förbättrad nedströmspassage för vild laxfisk i Klarälven

Detta samarbete mellan Fortum och Karlstads universitet fortsatte efter det tidigare projektet "Lax och öring i Klarälven", inom ramen för Fortums miljöfond. Målet var att hitta lösningar för att hjälpa laxfiskar vandra nedströms från lek- och uppväxtområdena i den övre delen av Klarälven, till Vänern.

Närbild på vatten som rinner i älv

Fortums arbete vände trenden i Klarälven

Fortum bedriver ett målmedvetet miljöarbete för att värna den biologiska mångfalden där våra vattenkraftverk finns. Ett av många goda exempel är det forskningsnära arbetet för att värna lax och öring i Klarälven. Klarälven har ända sedan 1800-talet haft stora problem med en låg population av lax och öring, men tack vare Fortums miljöarbete har trenden vänt och fisket i sjön har förbättrats.

Laxens vandring i fokus

Projektet, som gått under namnet Lax och öring i Klarälven, har varit ett samarbete mellan Fortum och Karlstads universitet. Målet var att hitta långsiktiga lösningar för att hjälpa laxfiskar vandra nedströms, från lek- och uppväxtområdena i den svenska delen av övre Klarälven till Vänern. Projektet bestod av fyra delstudier:

  1. Åtgärder för förbättrad nedströmsvandring.
  2. Uppmätning av hydrauliska förutsättningar uppströms Edsforsens kraftverk som belyste aktuella förhållanden för fiskens rörelser och potentiella åtgärder.
  3. Kartläggning av den nedströmsvandrande utlekta fiskens beteende och vägval när de närmar sig Edsforsen.
  4. Studier av smoltens, med andra ord den unga juvenila laxens, beteende inför olika typer av hydrauliska förutsättningar, såsom olika former av acceleration och turbulens i en kontrollerad miljö.

Forskningen riktade framför allt in sig på att förbättra överlevnaden för laxungar och utlekt lax på vägen från lek- och uppväxtområdena ned till Vänern. Under en fyraårsperiod mellan 2012-2015 satsades sammanlagt 9 miljoner kronor på laxens överlevnad. Projektet finansierades huvudsakligen av Fortums miljöfond. Universitetet gick även in med viss egenfinansiering.

Nedgången bromsades

Resultaten av projektet har varit mycket goda. Jämfört med 1960-talet är fisket förbättrat och nedgången av vild lax och öring har vänt. Efter projektet har Fortum och Karlstads universitet valt att fortsätta sitt forskningssamarbete.

I det nya samarbetet har fokus varit att förbättra möjligheterna för fiskens nedströmsvandring. Det här är ett viktigt problem som Fortum prioriterar, eftersom möjligheterna för fiskar att vandra nedströms är begränsade på många håll runtom i världen. Genom projekten bidrar vi till större biologisk mångfald, ett bättre djurliv och en rikare miljö.

Circular economy

Vi arbetar aktivt för en bättre natur och miljö kring våra kraftverk