Förändring av samfakturering

Från och med april 2021 kommer vi inte längre kostnadsfritt kunna samfakturera med elnätet Ellevio. Läs mer om hur ni kan behålla er samfakturering, varför detta sker och vad ni som kund behöver göra.

Fortum och Ellevio har under flera års tid samfakturerat gemensamma kunder. I praktiken har det inneburit att ni fått kostnaderna för elnätet och elhandel på en och samma faktura. Nu kommer vi inte kunna göra denna samfakturering kostnadsfritt. Anledningen till detta är teknisk, vi kommer nämligen inte längre att dela faktureringssystem. Självklart kommer förändringen inte att påverka era kostnader för elnätet och elhandeln.

Vill ni behålla er samfakturering?

Att få alla elkostnader på samma faktura är så klart en fördel. Ni får en bättre översikt och reducerar administrativt arbete med färre fakturor. För att ni även i fortsättningen ska kunna utnyttja fördelarna med att få alla elkostnader samlade erbjuder vi på Fortum tjänsten Samfakturering för 59 kr/månad och anläggning.

Allt ni behöver göra för att ta del av Samfaktureringen är att kontakta oss på 020 - 818 818, vardagar 8 till 17.

Läs mer om Samfakturering och våra andra produkter här.

Om ni väljer att inte teckna Samfakturering så kommer ni att få fakturor via samma kanal som tidigare från Fortum. För information om fakturaförändringen hos Ellevio, läs mer här. 

Ingen skillnad hos Fortum

Om ni väljer att inte fortsätta med samfaktureringen kommer ni inte märka någon skillnad på fakturna från Fortum. Oavsett om ni har fått er faktura digitalt eller på papper via posten så kommer ni att fortsätta få den på samma sätt. Detsamma gäller om ni har autogiro eller får er faktura via Kivra. Ni behöver inte göra någonting, allt fortsätter precis som tidigare.

Vid frågor kontakta oss

En del skillnader hos Ellevio

Ni kan komma att behöva vidta vissa åtgärder när det gäller er faktura från Ellevio, t. ex. om ni har autogiro och vill fortsätta med det. Här hittar ni all information om vad ni behöver vara uppmärksam på när det gäller er nätfaktura om ni inte väljer att fortsätta samfakturera. 

Läs mer här

Frågor och svar

Varför kommer vi att få två fakturor?

Från 11 mars 2021 kommer Fortum och Ellevio inte längre att dela faktureringssystem, detta innebär att ni i fortsättningen kommer få en faktura för elhandelskostnad från Fortum och en för elnätskostnad från Ellevio. Detta är ett beslut som fattats utifrån respektive bolags affärsstrategi

Vad är Energikundservice?

Energikundservice är det bolag som sköter faktureringen och hanterar betalningar för bland annat Fortum Markets AB. Tidigare har Energikundservice även skött faktureringen för Ellevio, men det upphör nu. Däremot kommer Energikundservice att fortsätta att sköta faktureringen för Fortum Markets AB.

Kommer detta att påverka våra elkostnader?

Nej, denna förändring kommer inte att påverka era elkostnader, varken för elnätet eller för elhandeln.

Vi betalar fakturan manuellt, vad måste vi göra?

Ni betalar era elkostnader från oss på Fortum till samma postgironummer som tidigare, PG 4875503-7

Vi vill inte ha två olika fakturor, går det att ordna?

Vi på Fortum kan erbjuda dig som företagskund tjänsten Samfakturering som gör att ni även fortsättningsvis får alla era elkostnader på samma faktura. Tjänsten kostar 59 kr/mån och anläggning och jag kan hjälpa er att aktivera den nu direkt. När ni har tjänsten Samfakturering kan ni fortfarande betala och få er faktura på det sättet som ni önskar: Via e-post, elektronisk faktura, per post samt välja att betala den manuellt eller via autogiro.

Hur blir det med vårt fakturaintervall, ändras det?

Nej det kommer inte att förändras, ni behåller samma fakturaintervall som tidigare.

Hur blir det med betaltid/förfallodatum, kommer det att ändras?

Nej det kommer inte att förändras, det är samma betaltid/förfallodatum som tidigare.

Vem ska stå som betalningsmottagare när vi gör vår betalning?

Betalningsmottagare för era fakturor från Fortum är Energikundservice och för era fakturor från Ellevio är mottagaren Ellevio AB.

Vi har betalat till fel bankgiro/postgironummer, vad händer nu?

Kontakta kundservice på 020- 818 818 så hjälper vi er!

Vi har betalat till fel bg/pg och nu fått en påminnelse, vad händer nu?

Kontakta kundservice på 020- 818 818 så hjälper vi er!

Vi får våra fakturor via e-post, behöver vi göra något?

Vi kommer även i fortsättningen att skicka er faktura från Fortum via e-post från samma avsändare som tidigare, no-replyinvoice [snabel-a] energikundservice [punktum] se. Däremot kommer ni att få era fakturor från Ellevio från en ny avsändare som är no-replyfaktura [snabel-a] ellevio [punktum] se.

Om du inte har fått din faktura, kika i din skräppost

Vi har autogiro och vill fortsätta med det, behöver vi göra något?

Ni kommer att fortsätta få autogiro precis som tidigare och kommer alltså inte att behöva göra något.