Fiskhiss

Fiskhiss i Mörsil

En teknisk lösning för fisk att passera ett vandringshinder, t ex en kraftverksdamm. Till skillnad från tekniska eller naturlika fiskvägar så vandrar inte fisken förbi helt på egen hand utan får lite hjälp. Fisken lockas in i en fångstbur nedströms vandringshindret och där tillförsel av lockvatten från en tub från dammen sker omedelbart bakom fångstburen. Fisken simmar in i fångstburen och lyfts sedan över dammen för att fortsätta sin vandring uppströms. Denna förflyttning kan göras manuellt eller automatiskt beroende på anläggningens utformning.

Metoden är ofta mer kostnadseffektiv än en teknisk/naturlik fiskväg då den lättare kan anpassas till dammens utformning och inte är lika beroende av omkringliggande geografi. Den är dock fortfarande kostsam och kräver ingrepp i dammen.

Fortum har en fiskhiss i drift vid Mörsils kraftstation i Indalsälven. Innan fiskhissen fanns där en teknisk fiskväg (laxtrappa), men fångsteffektiviteten var inte optimal. Det hjälpte i snitt c:a 30 leköringar per år att ta sig förbi dammen när trappan var i drift medan dagens fiskhiss hjälper c:a 100 stycken per år.

 

Läs mer om Fiskvandringslösningar här