Fishheart

Fishheart I Spjutmo

Fisk lockas in i ett av två rör med lockvatten till en flytande mobil pump i omedelbar anslutning till turbinutflödet nedströms en kraftstation. När en fisk går in i pumpas den automatiskt upp till uppströms dammen. Under den tid pumpning sker har en annan ”klaff” eller kammare med lockvatten öppnats via en ventil. På så sätt är alltid pumpen i drift.

Detta är en både kostnadseffektiv och flexibel metod där fisken inte behöver lägga ner lika mycket energi på att vandra som i exempelvis en fisktrappa. I Finland har det dessutom visat sig att både svag- och starksimmande fiskarter väljer att simma in i Fishheart.

Efter att Fortum utvärderat denna tekniska lösning  togs 2021 en sådan i drift vid Leppikoski kraftverk i Finland.

Läs mer om Fiskvandringslösningar här