Bra miljöval och samtidigt bättre livsmiljöer för harren vid Munkfors kraftverk i Klarälven

Munkfors HArr

Tillsammans med Munkfors fiskevårdsområdesförening (FVOF) har vi under 2021 genomfört biotopvårdande åtgärder nedströms Munkfors kraftverk för att förbättra lek- och uppväxtområden för laxfiskar, framför allt harr. Samtidigt gynnar det även sportfisket med fler fiskar på sikt. En biotop är ett avgränsat område som har specifika egenskaper som vissa organismer trivs i.

För att optimera strömvattenhabitatet i älvsträckan i Klarälven, placerade vi ut sten i olika storlekar. Totalt lade vi ut och omplacerade sten på ett område nästan 250 m2 stort, vilket medfört en mer varierande biotop. Framför allt är det den västra sidan som bedöms vara viktig för harrens lek- och uppväxtsäsong under vår och försommaren. Parallellt med projektet har vi även lagt tillbaka en del större stenblock i älven som rensats bort i samband med flottningsepoken. På så sätt finns det nu en mer varierad biotop med stenar och bra miljöer för fisk och andra strömlevande vattenorganismer att leva i.

Projektet är godkänt av Naturskyddsföreningen som ett miljöfondsprojekt enligt kriterier för el märkt som Bra Miljöval 2009.

Projektledare:

Marco Blixt , Fiskexpert

Tillbaka till Miljöredovisningen