Barsebäck Clean Energy Park

Fortum och Uniper driver tillsammans projektet Barsebäck Clean Energy Park som fokuserar på att utveckla integrerade rena energisystem.

solpaneler

Tillsammans med Uniper driver Fortum projektet Barsebäck Clean Energy Park, i syfte att bygga en stark innovationsmiljö med ledande aktörer som fokuserar på att utveckla integrerade rena energisystem. Ny fossilfri energiproduktion, så som solkraft och vätgas i kombination med energilager, bör successivt utvecklas för att säkra Skånes energibehov.

Fortum undersöker inom projekt möjligheten att anlägga och driva en solpark vid Barsebäck i Kävlinge kommun. Solparken omfattar cirka 40 MW och planeras uppta en yta om cirka 47 hektar och producera ungefär 40 GWh per år.

Projektet är en viktig pusselbit i Fortums strategi att driva omställningen till en koldioxidneutral ekonomi, genom att erbjuda fossilfri energi och bidra till en betydande utveckling av förnyelsebar energi i södra Sverige.

Fortum har inlett tillståndsprocessen för solparken och kommer som en del av miljötillståndsprocessen inleda samråd med myndigheter, organisationer och närboende.