Artiklar

Här finns alla våra artiklar inom olika ämnesområden samlade. Längst ner på sidan finns även länk till vårt pressrum.

Date

Time

Topic

07.11.2019

07.30 CET

Fortum släpper rapport: Från nationell till nordisk nätplanering

Trots en gemensam nordisk elmarknad planeras och byggs den underliggande elnätsinfrastrukturen i huvudsak utifrån nationella prioriteringar. En gemensam planering och prioritering skulle innebära att de nordiska länderna snabbare och till en lägre kostnad kan nå klimatmålen. Det visar en ny rapport från Fortum som presenterades i Stockholm under onsdagen.

24.10.2019

08.35 CEST

Fortum ansöker om tillstånd för att göra moderniseringar i Sunnerstaholms kraftverk

Sunnerstaholm ligger utanför Bollnäs och Voxnan är en del av Ljusnans älvsystem. Kraftverket uppfördes i början av 1940-talet och är präglat av de förhållanden som gällde under tiden för andra världskriget. Anläggningen är i stort behov av modernisering och turbinerna behöver bytas ut.

23.10.2019

10.35 CEST

Fortum förbättrar för fisken och flodkräftan i Klamma älv - river ut fyra dammar

Onsdagen den 16 oktober började arbetet med utrivningen av fyra dammar i anslutning till sjön Upplunden. Syftet med utrivningen är att skapa bättre vandringsmöjligheter för fisken. I samband med utrivningarna genomför Fortum biotopförbättrande åtgärder. Det innebär att det fylls på med stenar och naturgrus i bäckfåran för att få till en jämn bottenlutning efter utrivningen.

22.10.2019

06.09 CEST

Laxens Dag vid Gullspångsforsen

Lördagen den 26 oktober öppnar Fortum upp för en dag tillägnad lax. Evenemanget äger rum vid Gullspångs kraftverk mellan 12-16 och flera aktörer kommer att finnas på plats för att bl.a. visa film, fisk, forskning, modellering och presentation av laxprojektet GRAP. Det kommer att finnas möjligheter att gå en promenad tillsammans med Gullspångs kommun för att se laxtrappan, eventuell laxlek samt få historiken om Gullspångslaxen.

17.10.2019

06.15 CEST

Nordiska kärnkraftsbolag startar trainee-program för framtidens ingenjörer

Fossilfri och stabil elproduktion är viktigt för fortsatt elektrifiering med minskade utsläpp. Nu vill kärnkraftsbolagen säkra tillgången på teknisk kompetens. Uniper, Vattenfall, Fortum och TVO startar därför ett gemensamt nordiskt trainee-program.

16.10.2019

06.13 CEST

Älvstädningen klar - mindre skräp i år än väntat

Årets Älvstädning resulterade i 23 ton bortplockat skräp. Trots att projektet i år inkluderat en ny älv samt flera föreningar, minskade mängden skräp med 7 ton jämfört med förra året, något som är mycket positivt. Älvstädningen pågick mellan 17 augusti och 8 september och då ca 2000 deltagare, från Indalsälven ner till Gullspångsälven, deltog.

07.10.2019

10.59 CEST

Tack

Vi vill tacka dig som har valt att teckna Miljöpaketet hos oss på Fortum. 

02.10.2019

10.52 CEST

01.10.2019

06.05 CEST

Fortum får tillstånd för 600 miljonersinvestering i Trängslet – ska öka säkerheten ytterligare

Fortum har fått tillstånd av mark- och miljödomstolen i Nacka Tingsrätt att genomföra en omfattande uppdatering och modernisering av Trängslets regleringsdamm i Älvdalens kommun. Arbetet med denna 600 miljonersinvestering beräknas påbörjas i höst och vara klart i mitten av 2024. 

30.09.2019

19.05 CEST

30.09.2019

15.08 CEST

Fast eller rörligt elpris?

Har människan en fri vilja, hur skapades universum och har livet någon mening? Just de frågorna kanske du inte ska vända dig till ditt elhandelsbolag med. Men nu när minusgraderna står för dörren och högre elpriser knackar på finns det en till stor fråga, som just vi är bra på att reda ut: Fast eller rörligt elavtal?

13.09.2019

07.39 CEST

Fortum moderniserar Ljusne Strömmars kraftverk

Det senaste året har Fortum investerar nästan 15 miljoner kronor på att modernisera och byta ut kontrollutrustningen i Ljusne Strömmar kraftstation. 

02.09.2019

09.35 CEST

Klarälven och Gullspångsälven avslutar årets Älvstädning

Älvstädningen, i samarbete med idrottens miljöorganisationen Städa Sverige, är nu inne på sitt sjunde år. I år inleddes den i Indalsälven och avslutas den 7-8 september med Klarälven och Gullspångsälven. Av de drygt 2000 idrottsungdomar som anmält sig är det 520 som kommer att städa denna helg. Björn Ferry, ambassadör för älvstädningen, deltar i städningen tillsammans med ett hundratal ungdomar i Karlskoga under lördagen för att fira avslutningen.

29.08.2019

09.47 CEST

Fortum installerar alternativ fiskväg vid Spjutmo kraftverk

I juli installerades en ny innovativ lösning för fiskpassage vid Spjutmo kraftverk, Österdalsälven. Lösningen, som kallas Fishheart, testas som ett alternativ till en traditionell fisktrappa och är tillverkad i Finland av företaget Kalasydän Oy.

Välkommen att besöka vårt pressrum

För dig som jobbar med press och media. Här kan du läsa blogginlägg om energi, hitta pressbilder, loggor och presskontakter.