Blogg

Anpassa ditt elnät och sänk dina elkostnader

31 augusti 2023, 12:16 Reading time: 3 minutes

Det är lätt att tro att den egna elanvändningen inte kan påverka på det stora hela. Men ju fler hushåll som undviker de mest hektiska eltimmarna, desto bättre. Här är några enkla åtgärder som kan göra skillnad.

Undvik peak-timmarna

Även om våra liv ser olika ut, är det sammantaget mycket hög belastning på elsystemet vid två tillfällen på dagen: tidigt på morgonen innan jobb och skola, samt runt middagstid när vi är hemma igen. När alla ska duscha, diska, baka och tvätta samtidigt blir det högt tryck.

Allt fler moderna vitvaror har idag möjlighet till tidsinställning, vilket innebär att det enkelt går att undvika den högsta belastningen på elnätet – då elpriserna också är som högst. Att till exempel köra tvätt- och diskmaskin mitt på dagen eller sent på kvällen kan göra stor skillnad i längden. Istället för torktumlare kan man hänga tvätten så ofta som möjligt. Se dock alltid till att ha fungerande brandvarnare på plats om du kör vitvaror utan tillsyn.

Ladda elbilen smartare

Det sätts en hel del extra press på elnätet när många vill ladda sina fordon samtidigt. För att undvika onödiga toppar i elanvändningen kommer det därför allt fler lösningar som gör att bilen kan laddas när belastningen (och elpriset) är som lägst. I Mitt Fortum-appen finns till exempel stöd för tilläggstjänsten Smartladdning, som automatiskt ser till att bilen blir fulladdad till lägsta möjliga kostnad. Redan idag finns 10 700 MWh installerat i Sveriges elfordon, energi som skulle kunna bidra mer än idag till elsystemet. Genom att ansluta sig till en aggregator kan elbilsägare även vara delaktiga på frekvensmarknaden, vilket innebär att man kan tjäna pengar på att erbjuda ökad flexibilitet i nätet.

Elbilens batteri kan också fungera som energilager för husets elanvändning. Kombinerat med solceller finns goda möjligheter att rejält sänka elkostnaderna och dämpa ansträngningen för elsystemet. Det går också att sälja el tillbaka till systemet.

Se över temperaturhanteringen

Naturligtvis finns det många åtgärder som bidrar till såväl lägre elräkning som ett mer flexibelt elnät. Värme och kyla är den största energiposten för såväl samhället i stort som för enskilda hushåll. Om fler ser över sitt värmesystem kan vinsterna bli mycket stora.

För hushåll med värme från direktverkande el är det enklaste förstås att sänka inomhustemperaturen med en eller ett par grader. Som en större åtgärd rekommenderas ofta att överväga fjärr- eller bergvärme, alternativt någon typ av luftvärmepump.

För att undvika överbelastning och höga elpriser kan det vara smart att främst låta värmepump och varmvattenberedare jobba nattetid. Men det gäller förstås att säkerställa att energin för att starta upp igen inte äter upp vinsterna.

Även här kan tidsinställda enheter och distanshantering göra stor skillnad på sikt.