Älvstädningen - för renare älvar

Älvstädningen är ett miljösamarbete mellan Städa Sverige och Fortum. Syftet med Älvstädningen är att involvera lokala idrottsföreningar i miljöaktiviteter kring älvar i Sverige där Fortum har vattenkraft. Vi uppmärksammar den nedskräpning som sker i vår natur. Vi ökar också kunskapen om vattenkraften som förnybar energikälla och dess roll i framtidens elsystem.

Vi engagerar oss i lokalsamhällen

Vi främjar ungdomsidrott där vi är verksamma; alla deltagande föreningar får en ersättning.

Local projects
Formar positiva attityder kring skräphantering

Genom att man själv plockar upp skräp får man insikt i skräp- och miljöhantering.

Climate and resources
Vatten tar stor plats

Att vara nära vatten och naturen påvisar hur viktig vattenkraften är för Sverige.

Älvstädningen 2019, städning längs Ljusnan

För mycket skräp slängs i naturen idag

Idag är nedskräpning ett miljöhot; varje år slängs ungefär 9000 ton skräp i Sveriges natur, vilket skadar både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år när de fastnar i skräp eller kvävs och förgiftas när de misstar skräp för mat. Nedskräpningen skapar dessutom både otrivsel och ekonomiska problem. Med kunskap om nedskräpning, och inte minst skräpets roll i en cirkulärekonomi, tror vi att man blir bättre på att ta hand om miljön.

Att lära sig om vattenkraft

Att vi står inför stora utmaningar även vad gäller klimathot och global uppvärmning är också väl känt. Kunskap om vattenkraft som vår viktigaste förnybara energikälla, samt den roll den har att spela, inte minst genom att möjliggöra ännu mera vind och solkraft, är därför oerhört viktigt för att skapa medvetenhet om vilka val man kan göra för framtiden. Attityder skapas tidigt och genom att vara med och städa runt några av våra viktigaste vattenkraftverk kan man tidigt påverka beteenden och attityder till nedskräpning och förnybar energi. Resultat från tidigare älvstädningar har tydligt visat att ungdomar och andra deltagare bryr sig mer om miljön efter utfört städprojekt. 

Det älvstädas runt om i Sverige

Älvstädningen sker i olika områden runt om i landet. Varje år städas det längs älvarna Indalsälven, Dalälven, Ljusnan, Gullspångsälven och Klarälven. Totalt har 200 ton skräp städats bort under hela projektets gång.  Läs mer här.

2019 analyserade vi mikroplaster

Mikroplaster - skräpet som inte syns. Det pratas mer om mikroplaster, men vad är det? Varifrån kommer de? I det senaste avsnittet av Älvakademin tar vår miljökämpe Maja reda på mer. I år introducerar vi vattenprover i Älvstädningen för att kunna undersöka mikroplaster i våra svenska älvar och öka kunskapen om dessa små plastpartiklar.

Se avsnittet här

Vill du delta?

Anmälan gör man hos Städa Sverige. Därefter skickas material till alla anmälda föreningar innan Älvstädningen sätter igång. Efter utfört städuppdrag fyller man i ett rapportkort. Alla föreningar som deltar får en ersättning.

Anmäl dig här

Siffror för Älvstädningen 2020

105

deltagande föreningar

30

ton skräp

2642

anmälda deltagare

Björn Ferry, ambassadör för Älvstädningen

"Problem skapas ju för att skräp senare hamnar i våra hav, därför känns det här projektet mer aktuellt än någonsin."

Björn Ferry, OS-medaljör i skidskytte och ambassadör för Älvstädningen

Allt möjligt hittas under Älvstädningen

Att Älvstädningen gör skillnad är tydligt när skräpet ligger på hög efter städuppdraget. Förutom det vanligaste - plastförpackningar - har allt möjligt hittats sedan projektets start: rostiga bildelar, kassaskåp, sillburkar, metallskrot, cyklar, däck - listan är lång. Alldeles för lång, tycker vi. Vårt långsiktiga mål är inga fynd alls. 

Mer om skräpet

Föreningarna vinner på Älvstädningen

Alla idrottsföreningar som är med får en ersättning, som de kan använda till nytt material eller roliga utflykter med laget. Läs mer om vad föreningarna gjort efter Älvstädningen!

Föreningsberättelser

Första avsnittet av vår utbildningsserie: Älvakademin med Björn Ferry och Maja!

Vår partner Städa Sverige är en ideell organisation inom idrotten som har varit aktiv i 30 år

Environmental friendly

Se alla avsnitt av vår utbildningsserie

Har du frågor? Kontakta:

Maja Nordgren

Kommunikationsspecialist
maja [punktum] nordgren [snabel-a] fortum [punktum] com